Vi har mange spændende leder- og nøglepositionsstillinger i flere forskellige brancher. Her finder du de stillinger, der er åbne lige nu.

Klik på det job, du synes er interessant og søg direkte – eller kontakt den ansvarlige konsulent for at høre mere.

Du kan også følge os på LinkedIn, hvor vi løbende slår jobmuligheder op.

En del af vore ansættelsesopgaver løses via Executive Search. Disse annonceres ikke.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Fleet Key Account Manager - Sjælland og FynContinental Dæk Danmark A/S

Fleet Key Account Manager - Sjælland og Fyn

Kan du sælge de klogeste dækløsninger til lastvogn og bus

Jobbet

Du får ansvaret for at vedligeholde og udvikle salget af dækløsninger til lastvogns- og bussegmentet på Sjælland og Fyn. Der er dels tale om direkte salg til større slutbrugere/flådeejere og dels salg gennem forhandlere/dækspecialister og lastvognsforhandlere.

Hertil kommer at du får et særligt ansvar for at have fokus på og udvikle de digitale løsninger som Continental er førende indenfor. Sikre opdaterede data i forhold til dæktryk, slitage m.m. er i stigende grad et salgsparameter, der overbeviser kunderne om, hvad de opnår ved at benytte den rigtige løsning.

Du strukturerer og planlægger dine salgsindsatser til eksisterende kunder efter behov og potentiale, ligesom du løbende identificerer interessante nye kundeemner og bearbejder dem målrettet. Du arbejder ud hjemmefra og besøger typisk kunder 4 dage om ugen. Den sidste dag går med opfølgning, rapportering, planlægning og forberedelse. Der kan både være tale om aftalte møder og drop-in møder på din egen eller kundens foranledning. De fleste møder er planlagte og en typisk dagsorden handler om at gennemgå salgsdata, evaluere udviklingen, planlægge salgsaktiviteter, og i det hele taget have fokus på at pleje og udvikle partnerskabet med kunden.

At sælge de rigtige løsninger indenfor dæk handler om trafiksikkerhed, minimere de samlede omkostninger pr. kilometer, brændstofforbrug, undgå nedbrud, serviceaftaler, tilgængelighed, prisstruktur, miljø, teknologiske muligheder m.m. Alt sammen med henblik på at optimere kundens forretning.

Der er løbende salgsmøder, hvor du sammen med dine salgskollegaer opdateres på markedet, udveksler og diskuterer erfaringer, planlægger nye aktiviteter, træner salg osv. I relation til lastvogns- og busmarkedet har du et tæt samarbejde med din kollega i Vestdanmark og salgschefen.

Du deltager på messer, udstillinger, gå-hjem møder, åbent hus arrangementer og fabriksbesøg.

Din baggrund

Du har god erfaring med BtB salg af professionelle kvalitetsløsninger – meget gerne både med forhandlersalg og direkte salg. Evt. kendskab til lastvogns-/busbranchen og/eller erfaring med at sælge til og servicere andet professionelt kørende materiel vil være en fordel, men ikke et krav.

Relevant teknisk eller kommerciel uddannelse forventes.

Du skal være nysgerrig og interesseret i, hvordan digitale løsninger kan bruges til at optimere kundernes og Continentals forretning. Kunder og kollegaer skal kunne mærke din begejstring  og dit engagement for fremtidens løsninger.

Du kan begå dig på engelsk og er en rutineret IT bruger, der er glad for at benytte data i salget.  

Som person er du selvstændig, udadvendt, har gode kommunikationsevner og kan begå dig på såvel værkstedet som hos direktøren. Du er analytisk, trives med at have travlt og arbejder struktureret og disciplineret.

Du tilbydes en nøgleposition i Continentals danske team, hvor du får betydelig indflydelse på videreudviklingen af Continentals succes i det danske marked. En succes der ikke kun skyldes stærke brands og en spændende produktportefølje, men i høj grad også skal tilskrives et stærkt team, der tænker i markedsmuligheder og partnerskaber med kunderne.

Du får en grundig introduktion til Continental og jobbet. Ansættelsesvilkårene er attraktive og består bl.a. af en god fast løn, bonus, bil og pension.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Christian Bonde fra KAR+CO på telefon +45 4027 5900.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen".

Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO.

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.

Teknisk sælger / Applikationsspecialist tekniske installationerGPA Flowsystem A/S

Teknisk sælger / Applikationsspecialist tekniske installationer

Opsøgende løsnings- og projektsalg til industrien i Jylland og på Fyn – Kontor i Århus

 Rådgiver der kan se og opsøge salgsmuligheder
Med reference til direktøren indgår du i salgsteamet på 4 eksterne konsulenter og 4 interne sælgere og beregnere. Du får ansvaret for industrisegmentet i Jylland og på Fyn, der bl.a. består af den kemiske industri, fødevareindustrien, medicinalindustrien, energisektoren, biogas, maskinbyggere m.fl.

En væsentlig del af salget er projektorienteret og du skal med støtte fra baglandet rådgive kunderne om såvel større systemløsninger som enkeltkomponenter. Dine hovedprodukter er inden for komplette rørsystemer, slanger, koblinger, fittings, ventiler og instrumentering.

På sigt vil forskrivningssalg gennem rådgivende ingeniører være en naturlig del af din salgsindsats.

Efter grundig introduktion til produkterne, planlægger og gennemfører du selvstændigt dine salgsaktiviteter. Omkring halvdelen af din tid videreudvikler og servicerer du eksisterende kunder og den anden halvdel går med at opsøge nye projekter og kunder. Du forventes at være ude hos kunder ca. 3 dage om ugen. Kontortiden, som typisk vil være torsdag og fredag, på kontoret i Århus, går med planlægning, opfølgning, rådgivning og udarbejdelse af tilbud.

Efterhånden som din viden om produkterne opbygges, er det tanken, at du får produktansvaret for en del af porteføljen.

Du har teknisk indsigt og lyst til rådgivning og salg
Enten har du allerede succes som ekstern sælger, eller du har nu lysten til at skifte jobbet som intern sælger, produktchef, procesteknikker eller lignende ud med et mere udadvendt job.

Du skal have en god teknisk forståelse og have lyst til såvel den produktorienterede som den forretningsmæssige dialog med kunderne.

Som person er du handlingsorienteret og udadvendt. Du trives i en alsidig hverdag med en stor kontaktflade. Du er fokuseret på at levere resultater, du har en struktureret arbejdsstil, er god til at planlægge og du er en udpræget holdspiller, der ved, at det er sammen med dine kollegaer, at de bedste resultater nås.

Der vil være tæt kontakt til førende europæiske leverandører indenfor branchen, som bl.a. kan hjælpe dig med tekniske spørgsmål, ligesom du deltager på messer i udlandet. Du skal derfor kunne begå dig på engelsk.

Du tilbydes
Ved at vælge GPA Flowsystem A/S som din nye arbejdsgiver får du ansættelse i en solid og tryg virksomhed, hvor tillid og respekt er i højsædet. Der arbejdes med langsigtede mål og der lægges vægt på åbenhed og ”frihed under ansvar”. Du vil opleve trygheden fra den store virksomhed med den lille virksomheds fleksibilitet og mulighed for selv at påvirke din hverdag.

Du får en grundig introduktion, løbende kurser, deltagelse på messer, et stærkt bagland af dygtige kollegaer og en konkurrencedygtig produktportefølje fra førende europæiske producenter. Målet er, at du bliver en efterspurgt applikationsspecialist inden for fremtidens materialer i plast.

Aflønning består af god fast løn, bonus, firmabil, pension, sundhedssikring m.m.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent hos KAR+CO Christian Bonde på telefon 40275900.

Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO.

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jvf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.

DriftslederAnonym

Driftsleder

Stærk personaleleder | 25 medarbejdere (3F’ere) | Varieret arbejdsdag  Nordsjælland

Jobbet
Du får ansvaret for den daglige styring og ledelse af driften. Du koordinerer og ressourcestyrer bemandingen, sørger for at det tekniske materiel løbende serviceres og er funktionsdygtigt og opdateret. Du er ansvarlig for sikkerhed og arbejdsmiljø, håndterer daglige udfordringer på pladserne og sikrer, at kunderne ekspederes og får den forventede service. Forskudte arbejdstider incl. lidt weekend- og natarbejde, der håndteres med en vagtordning, er en del af konceptet.

Din primære funktion er at være fysisk tæt på operationen og være en synlig og tydelig leder der sammen med dine 4 formænd/teamchefer sikrer en optimal og sikker drift. Driften følger kundernes behov for, hvad de vil have hjælp til og hvornår de vil have løst en opgave.

Der vil være en mindre del af dit job som er administrativt orienteret. Det kan f.eks. være kontrol af timesedler, planlægning af vedligehold, aftaler med serviceleverandører, løbende opdatering af certificeringer, økonomisk rapportering m.m.

Succeskriteriet for dig er en effektiv drift i kombination med tilfredse medarbejdere og ikke mindst glade kunder.

Du refererer til den adm. direktør og er med i virksomhedens ledergruppe.

Din baggrund
Du har solid ledelseserfaring og du har muligvis en teknisk eller håndværksmæssig baggrund. Du er vant til at planlægge, koordinere og styre arbejdsopgaver der kræver ”man-power”.

Vi kunne forstille os, at du kommer med erfaring fra enten produktionsvirksomhed, logistik-, transport- eller lagervirksomhed, byggeplads eller tilsvarende. Du kunne også have en baggrund som befalingsmand i forsvaret som du efterfølgende har kombineret med lidt praktisk erfaring fra det private erhvervsliv.

Du er praktisk orienteret og hvis det skulle blive nødvendigt, er du ikke bleg for at give en hånd med ligesom du har interesse og flair for tekniske installationer.

Som person er du typen der gerne går foran og hele tiden søger forbedringsmulighederne. Du er kendetegnet ved en positiv tilgang til kunder og medarbejdere og samtidig har du den nødvendige naturlig autoritet til at sætte dig i respekt og nå dine mål.

Du kan begå dig på dansk og engelsk og har kendskab til budgetter og driftsregnskab.

Du tilbydes et selvstændigt ledelsesansvar, hvor du har ret frie hænder til at styre og optimere driften. Der er Ikke to dage, der er ens og du vil bruge det meste af din tid ude på pladserne sammen med dine medarbejdere. Forretningen er under løbende udvikling og den fortsatte succes afhænger bl.a. af din evne til at kunne håndtere mange forskellige kundebehov og hele tiden sikre en effektiv drift og en høj kundetilfredshed.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Christian Bonde fra KAR+CO, der hjælper virksomheden med denne ansættelse. Mobil nr. 4027 5900.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen".

Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO.

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.

Projekt- og kontraktchefBolind A/S

Projekt- og kontraktchef

Ledelse og forretningsudvikling

Jobbet

I dette nyoprettede job refererer du til og indgår i et tæt samarbejde med direktøren og den øvrige ledergruppe med det operative ansvar for projektafdelingen. Du bliver leder for de på nuværende tidspunkt fem kompetente og erfarne medarbejdere - med ansvar for projekter, kalkulationer, tilbudsgivning, kontrakter, leverandørkontakt med videre.

Forretningsudvikling, processtyring og implementering af projekter, kommunikationen og samarbejdet med stakeholders, samarbejdspartnere, leverandører med flere er således bare et lille udpluk af den brede vifte af opgaver, som afdelingen beskæftiger sig med. Det er ambitionen, at du fremadrettet driver projekterne fra den tidlige identifikationsfase i meget tæt samarbejde med Salgsafdelingen, som består af 11 Distriktschefer/salgsansvarlige + Salgschefen, til endelig aflevering og opfølgning på garantier osv.

Funktionsområdets succeskriterie er, at virksomheden fortsat kan tiltrække, udvikle og fastholde kundeporteføljen, som er aktørerne i byggebranchen herunder naturligvis boligselskaberne. Det kræver en sund balance mellem funktionalitet, kvalitet, leveringsevne og omkostninger, og du kommer til at spille en central rolle i sikringen af dette.

I praksis, en fortsat udvikling og styrkelse af Bolind, som værende den absolut foretrukne samarbejdspartner/”one stop shopping”.

Det skal være nemt at handle med Bolind – både online og offline.

Din baggrund

Vi forestiller os, at du har relevant erfaring med indkøb/licitationer/kontraktuelle forhold gerne i kombination med en kommerciel/byggeteknisk uddannelsesbaggrund, men vigtigst er dog, at du er en erfaren og dygtig projektleder, der er i stand til selv at udvikle og drive en projekt- og kontraktafdeling.

Kendskab til ejendoms-/byggebranchen eller nært beslægtede brancher vil være en fordel, idet din succes i jobbet bl.a. hviler på, at du sammen med den øvrige ledelse er i stand til at sikre en fortsat udvikling af effektive og løsningsorienterede forretningsgange.

Som person har du et godt overblik med interesse for detaljen, er en motiverende og engageret leder, og ikke mindst har du den fornødne robusthed, pragmatisme og det gode humør, som stillingen kræver.

Foruden din solide projekt-, udbuds- og kontrakterfaring vil viden om generelle byggetekniske forhold, regelsæt m.v. naturligvis være en yderlige fordel, men ikke et krav.

Til gengæld er det væsentligt, at du grundlæggende har stor lyst til at være med til at sikre den fortsatte vækst i en veletableret virksomhed med et etableret forretningskoncept i fortsat udvikling.

Du er analytisk, har praktisk/teknisk forståelse og er selvkørende med et stort personligt drive og engagement.

Erfaring med relevante IT-værktøjer forventes.

Du tilbydes

Du får et meget selvstændigt nyoprettet job i en virksomhed med stort råderum for den enkelte, korte beslutningsveje og gode arbejdsforhold.

Ansættelse i et uformelt og humørfyldt miljø med erfarne kollegaer og en god, sund og innovativ ”team spirit”.

Dertil kommer en god lønpakke, der afspejler stillingens indhold.

Yderligere information 

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kim Overgaard Schlichting, KAR+CO, tlf. +45 4043 3090.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen".

Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO.

SalgskonsulentBuhl & Bønsøe

Salgskonsulent

Har du teknisk flair, erfaring fra en salgsrolle, stort drive og lyst til udfordringer? Så er Buhl & Bønsøe klar til at uddanne og udvikle dig, så du kan skabe succes i jobbet.

Salg & rådgivning til kunder på Sjælland
Som salgskonsulent refererer du til salgs- og marketingchefen, og du bliver en del af et stærkt salgsteam med 8 kolleger, som har et tæt dagligt samarbejde. Du får ansvaret for salg af måleudstyr til pharma, fødevarer, industri, ventilation og arbejdsmiljø i dit eget distrikt, som omfatter alle virksomheder på Sjælland.

I din hverdag er du meget opsøgende og proaktiv, og du samarbejder med både kunderne, marketingfunktionen og selvfølgelig også dine kolleger i teamet.

Vi er fleksible i forhold til din formelle erfaring, hvad enten den kommer fra salg til virksomheder, salg af tekniske produkter i butik eller via telefonen. Det vigtigste er solid salgserfaring samt din evne, energi og lyst til at udvikle dig, sætte dig ind i produkter, systemer og ikke mindst kunder.

Positiv holdspiller med stor energi og gode salgsevner
Du har en teknisk interesse og erfaring fra en rolle med salg af tekniske produkter eller serviceydelser. Du har lyst til at udvikle dig som sælger og mod på at varetage det samlede ansvar for salg til virksomheder på Sjælland.

Som person er du positiv, engageret og proaktiv. Du elsker at opnå resultater og har et stort drive. Du har gode kommunikationsevner, er god til at lytte og til at stille de rigtige spørgsmål. Du taler og skriver et fejlfrit dansk og bruger pc’en som dit daglige værktøj.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Susanne Gamrath Willumsen hos KAR+CO på telefon 22 14 63 00.

Vi glæder os til at høre fra dig
Lyder jobbet som noget for dig, så send os din ansøgning med CV så hurtigt som muligt. Vi behandler ansøgningerne i takt med, at vi modtager dem – og glæder os til at høre fra dig.

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.

© 2017 KAR+CO • Borupvang 3 • 2750 Ballerup • Fynsvej 9 • 5500 Middelfart • CVR-nummer 36940492
WordPress Image Lightbox