Vi har mange spændende leder- og nøglepositionsstillinger i flere forskellige brancher. Her finder du de stillinger, der er åbne lige nu.

Klik på det job, du synes er interessant og søg direkte – eller kontakt den ansvarlige konsulent for at høre mere.

Du kan også følge os på LinkedIn, hvor vi løbende slår jobmuligheder op.

En del af vore ansættelsesopgaver løses via Executive Search. Disse annonceres ikke.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Økonomichef/Finance ManagerAnonym

Økonomichef/Finance Manager

Innovativ virksomhed i vækst 
 
Analyse/controlling, regnskab/rapportering og IT  
Med reference til den administrerende direktør får du ansvaret for økonomi- og regnskabsfunktionen. Virksomheden er efter en længere opstartsfase nu veletableret og inde i en meget positiv udvikling. Derfor er der nu behov for en økonomichef, der med en sund forretningsforståelse og solidt fagligt håndværk sikrer det økonomiske overblik og aktivt bidrager til, at der løbende optimeres, hvor det er muligt. Du får derfor et tæt samarbejde med den administrerende direktør og den øvrige ledergruppe, som du bliver en del af. 
 
Du udfærdiger konsolideret månedsrapportering, regnskaber, forecasts og er naturligvis en vigtig spiller i budgetarbejdet. Du får en dygtig bogholder/regnskabsmedarbejder som udfører størstedelen af de daglige rutiner, som f.eks. fakturering, men i dennes fravær, skal du selv kunne håndtere disse opgaver. 
 
Du står også for kontakten til bank, revisor, forsikring, m.fl. og er ansvarlig for den daglige drift af de administrative områder i virksomheden. Endelig har du det administrative ansvar og er koordinator i forhold til IT og ekstern support.  
 
Din baggrund 
Du har en relevant regnskabsmæssig baggrund og solid erfaring med de fleste af ovennævnte arbejdsopgaver, gerne i et internationalt miljø med moder-/datter-selskabskonstruktion. Du arbejder sandsynligt i dag som regnskabschef eller controller og er nu klar til et større og bredere ansvars- og kompetence område.  
 
Du vil især blive vurderet i forhold til dine faglige kompetencer og evne til selvstændigt at eksekvere dine opgaver til tiden, samt din lyst og evne til aktivt at bruge din økonomiske viden til at videreudvikle og optimere processer, lønsomhed, kundehåndtering og i sidste ende naturligvis resultaterne. 
 
Du har solid erfaring med ERP/økonomisystemer og er også en rutineret Excel bruger.  
 
Du tilbydes en alsidig vifte af arbejdsopgaver og en central placering i ledergruppen, der består af erfarne ledere med en bred baggrund fra diverse industrier. Din indsats forventes at kunne styrke og sikre virksomhedens videre udvikling og vil kunne aflæses på såvel top- som bundlinje.  
 
Din nye arbejdsplads er en innovativ virksomhed i vækst, med ambitiøse langsigtede mål og en virksomhed, hvor der lægges vægt på åbenhed og ”frihed under ansvar”. Du vil samtidigt opleve den mindre virksomheds fleksibilitet og oplagte muligheder for selv at påvirke forretningen og din egen hverdag. 
 
Dertil kommer naturligvis en lønpakke med pensionsordning, der afspejler stillingens indhold. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
SalgschefKYOCERA Document Solutions Danmark

Salgschef

Salg af tekniske løsninger og managed services 
 
Forretningsudvikling, salgsledelse og personligt salg 
Som salgschef hos Kyocera Document Solutions Danmark A/S, vil du få det samlede ansvar for virksomhedens salg af løsninger og services i hele Danmark. Salgsafdelingen består af 6 dedikerede medarbejdere, og kunderne er både forhandlere og slutkunder. 
 
Du vil få ansvar for at planlægge og eksekvere en ambitiøs vækstplan, der indeholder fastholdelse og udbygning af eksisterende kunder, samt tiltrækning af nye partnere og slutkunder. Du skal løbende sørge for at dine medarbejdere er motiverede, og at salgsafdelingen har det rette kompetence- og aktivitetsniveau for at nå målene. 
 
Som leder går du forrest og sikrer, at alle har en fælles opfattelse af go-to-market strategien for det danske marked. Du er selv aktiv i salget, og har ansvar for en række udvalgte kunder, så du hele tiden er opdateret på, hvad der sker i markedet og kan omsætte strategien til konkrete handlinger sammen med dit team. 
 
Du agerer aktiv sparringpartner i ledergruppen, og driver forretningsudvikling sammen med den danske General Manager (GM), der også har det nordiske ansvar. Når han er ude at rejse, er du hans naturlige stedfortræder, og kan sparre med ledergruppen og træffe forretningsmæssige beslutninger. 
 
Din profil og baggrund 
Udover dit store engagement og drive, har du solid erfaring med salg og salgsledelse, formodentlig fra IT branchen eller brancher med tekniske produkter med et tilhørende salg af services. Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med både direkte og indirekte salg. 
 
Du tænker både strategisk, taktisk og operationelt, og du agerer proaktivt både i forhold til kunder, partnere og kollegaer. Du kan håndværket indenfor salgsledelse, og begreber som budgetlægning, opfølgning, forecasting, businessplanning og handlingsplaner er en del af din hverdag, samtidig med at du er en motiverende og begejstrende salgschef.  
 
Forretningsudvikling falder dig naturligt, og du evner at finde nye veje til målet og skabe attraktive koncepter for både nye og eksisterende kunder og forhandlere. Du er en stærk kommunikator med et højt drive og en stor ansvarsfølelse, så virksomheden når de opstillede mål.  
 
Du har sandsynligvis en teoretisk uddannelse, der gør dig i stand til at analysere tal og sammenhænge, så du kan træffe kvalificerede beslutninger så tæt på kunderne som muligt, og sikre rettidig handling – baseret på en høj moral og etik i forhold til virksomhedens værdigrundlag. 
 
Du tilbydes… 
 • En spændende stilling med særdeles gode udviklingsmuligheder 
 • At være en del af en dynamisk og engageret ledergruppe 
 • Et job med stor frihedsgrad i en virksomhed med korte beslutningsveje 
 • Et job i en solid international koncern med gode karrieremuligheder 
 • Et job i en højteknologisk virksomhed 
 • Et centralt job i en virksomhed hvor du kan være med til at præge udviklingen 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Hans-Erik Schou fra KAR+CO på telefon 4240 4488. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Applikationsspecialist rørsystemer m.m.GPA Flowsystem A/S

Applikationsspecialist rørsystemer m.m.

Løsnings- og projektsalg til industrien i Jylland og på Fyn – Kontor i Århus 
 
Rådgiver der kan se og opsøge salgsmuligheder 
Med reference til direktøren indgår du i salgsteamet på 3 eksterne konsulenter og 4 interne sælgere og beregnere. Du får ansvaret for industrisegmentet i Jylland og på Fyn, der bl.a. består af den kemiske industri, fødevareindustrien, medicinalindustrien, energisektoren, biogas, maskinbyggere m.fl.
 
En væsentlig del af salget er projektorienteret og du skal med støtte fra baglandet rådgive kunderne om såvel større systemløsninger som enkeltkomponenter. Dine hovedprodukter er inden for komplette rørsystemer, slanger, koblinger, fittings, ventiler og instrumentering.
 
Forskrivningssalg gennem rådgivende ingeniører vil være en naturlig del af din salgsindsats.
 
Efter grundig introduktion til produkterne, planlægger og gennemfører du selvstændigt dine salgsaktiviteter. Omkring halvdelen af din tid videreudvikler og servicerer du eksisterende kunder og den anden halvdel går med at opsøge nye projekter og kunder. Du forventes at være ude hos kunder ca. 2-3 dage om ugen. Kontortiden går med planlægning, opfølgning, rådgivning og udarbejdelse af tilbud.
 
Efterhånden som din viden om produkterne opbygges, er det tanken, at du får produktansvaret for en del af porteføljen.
 
GPA Flowsystem har hovedkontor i Glostrup og det jyske salgskontor bliver ved årsskiftet flyttet fra Randers til et spændende miljø hos Navitas på Århus havn. 
Du har teknisk indsigt og lyst til rådgivning og salg 
Enten har du allerede succes som ekstern sælger eller du har nu lysten til at skifte jobbet som intern sælger, produktchef, procesteknikker eller lignende ud med et mere udadvendt job.
 
Du skal have en god teknisk forståelse og have lyst til såvel den produktsorienterede som den forretningsmæssige dialog med kunderne.
 
Som person er du handlingsorienteret og udadvendt. Du trives i en alsidig hverdag med en stor kontaktflade. Du er fokuseret på at levere resultater og du er en udpræget holdspiller, der ved, at det er sammen med dine kollegaer, at de bedste resultater nås.
 
Der vil være tæt kontakt til førende europæiske leverandører indenfor branchen, som bl.a. kan hjælpe dig med tekniske spørgsmål, ligesom du deltager på messer i udlandet. Du skal derfor kunne begå dig på engelsk.
 
Du tilbydes
Ved at vælge GPA Flowsystem A/S som din nye arbejdsgiver får du ansættelse i en solid og tryg virksomhed, hvor tillid og respekt er i højsædet. Der arbejdes med langsigtede mål og der lægges vægt på åbenhed og ”frihed under ansvar”. Du vil opleve trygheden fra den store virksomhed med den lille virksomheds fleksibilitet og mulighed for selv at påvirke din hverdag.
Du får en grundig introduktion, løbende kurser, deltagelse på messer, et stærkt bagland af dygtige kollegaer og en konkurrencedygtig produktportefølje fra førende europæiske producenter. Målet er, at du bliver en efterspurgt applikationsspecialist inden for fremtidens materialer i plast.
Aflønning består af god fast løn, bonus, firmabil, pension, sundhedssikring m.m.
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent hos KAR+CO Christian Bonde på telefon 40275900. 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jvf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Business ControllerX-Yachts

Business Controller

Vil du arbejde for en internationalt anerkendt virksomhed i vækst?
  
Økonomisk opfølgning, sparring og controlling af projekter, lager og produktion  
 
Har du styr på de regnskabsmæssige grunddiscipliner? Har du lyst til at arbejde i en projektorienteret produktionsvirksomhed med et stærkt globalt brand? Og vil du have indflydelse på den fantastisk spændende udvikling virksomheden er inde i, med fokus på nye forretningsområder, fabriksudvidelse m.v.? Vi tilbyder et udfordrende og varieret job som Business Controller i hovedkvarteret hos X-Yachts; en dansk, privatejet virksomhed med datterselskab i Polen.  
 
Du bliver en vigtig medspiller i et økonomiteam på i alt fire personer, med reference til økonomichefen. Opgavefordelingen i afdelingen afhænger også af den nye controllers erfaring, motivation og kompetencer, men de primære opgaver, som controlleren forventes at få eget ansvar for med tiden, er beskrevet herunder:  
 
Controlling- og økonomisk opfølgning på produktions- og lagerområdet både i Danmark og Polen: 
 • Opfølgning på projekternes økonomi, færdiggørelsesgrader, igangværende arbejder, timeforbrug m.v.  
 • Lagerkontroller 
 • Sparring med økonomichef, produktionsdirektør, Produktionschef (Polen, primært via tlf. og mail) og CEO vedr. udviklingen  
 • Udarbejdelse af for- og efterkalkuler på projekter samt opfølgning  
 • Dækningsbidragskontroller, Fixed costs kontroller m.v. 
Endvidere:  
 • Deltagelse i månedsafslutning, rapportering til moderselskab, budget- og estimatprocedurer, budgetlægning og budgetopfølgning 
 • Fremskaffelse, analyse og kommunikation af nøgletal i øvrigt til brug for forretningsudvikling  
Du er uddannet cand.merc., HD(R) eller tilsvarende uddannelse med fokus på regnskab / økonomi. Måske har du nogle års erfaring fra revision, men har valgt at bevæge dig ud i en produktionsvirksomhed i stedet for. Eller også har du flere års erfaring med regnskabs-, rapporterings- og controllingopgaver fra en virksomhed. Vi ser gerne, at du har erfaring fra en virksomhed med produktion eller projekter. Du er en habil bruger af såvel ERP-systemer, som databaser og Excel.   
 
Vil du 
Have indflydelse på driften via dit arbejde? Bidrage med at skabe forbedret overblik og beslutningsgrundlag til ledelsen? Arbejde for et af verdens mest kendte brands inden for sin kategori? Have dedikerede og dygtige kolleger? Levere grundigt bearbejdede tal til tiden?  
 
Så send os en ansøgning her og kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.  
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Betina Bay Frandsen fra KAR+CO på telefon 2546 6441. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Vi behandler ansøgninger løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Visitationsansvarlig – udvikling og samarbejde med kommunerPsykiatri Plus A/S

Visitationsansvarlig – udvikling og samarbejde med kommuner

Botilbud | Psykiatri | Forretningsudvikling 
 
Psykiatri Plus A/S Centre søger en kollega, der får en nøglerolle i forbindelse med visitation af borgere til Psykiatri Plus botilbud. Det er en nyoprettet stilling, hvor man som medlem af lederteamet har ansvar for at sikre en øget tilgang af borgere til botilbuddene. 
 
Du kommer derfor til at besøge kommuner landet over for at fortælle om den helt unikke tilgang Psykiatri Plus arbejder med og dermed skaber du opmærksomhed på botilbuddene. Desuden deltager du på konferencer, seminarer og andre faglige arrangementer for at fortælle om Psykiatri Plus og gøre virksomheden til den foretrukne samarbejdspartner for kommuner og pårørende-organisationer omkring botilbud.  
 
Udover at opbygge relationer med myndighedspersoner i kommunerne, vil du også være en vigtig bidragsyder til at supportere de kommuner Psykiatri Plus indgår samarbejder med for at sikre, at de får den bedst mulige rådgivning, når de har en borger, med behov for visitation til et botilbud.  
 
Hvis du er vores nye kollega, så har du formodentlig en socialfaglig uddannelse, og ca. 2-5 års praksiserfaring fra en stilling med opgaver omkring myndighedsarbejdet indenfor socialpsykiatrien – gerne på det voksenspecialiserede område.   
 
Som person udviser du ægte interesse for at tilbyde service og hjælp i et bredt samfundsmæssigt perspektiv og kan kombinere det med opnåelse af kommercielle målsætninger. 
 
Psykiatri Plus tilbyder dig, en vigtig rolle i videreudviklingen af en spændende virksomhed i vækst og med mange engagerede medarbejdere og et solidt forretningspotentiale. Du får et stort ansvar i en organisation, der arbejder med en meningsfyldt mission om hver dag at gøre en forskel for mennesker med alvorlige udfordringer. 
 
Vi tilbyder dig også bilordning, sundhedsforsikring og løbende kompetenceudvikling. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kristina Wilkki hos KAR+CO på telefon 61 22 34 64 
 
Ansøgning
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at klikke på ’Søg stillingen.’ 
 
Med henvisning til GDPR-forordningen modtager vi kun ansøgninger via rekrutteringssystemet. Har du problemer med at uploade din ansøgning, er du velkomment til at kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Sekretariatschef til TuborgfondetTuborgfondet

Sekretariatschef til Tuborgfondet

Tuborgfondet har de sidste fire år gennemgået en rivende udvikling. Fondets formål og folkelige islæt er bevaret, men støtten går nu i højere grad til innovative initiativer, der styrker unges jobmuligheder, samfundsengagement og deltagelse i frivillige og inkluderende fællesskaber. Tuborgfondet arbejder målrettet med at være en brobygger mellem civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige, fordi samarbejde er vigtigt for at løse store samfundsudfordringer. 
 
Fondet søger en initiativrig og inspirerende sekretariatschef, der kan drive den udvikling videre i samarbejde med bestyrelse, medarbejdere og samarbejdspartnere. 
 
Dine opgaver og ansvarsområder 
Som sekretariatschef er du ansvarlig for den daglige drift og refererer til Anne-Marie Skov, der netop er udnævnt til bestyrelsesformand for Tuborgfondet. 
 
Du skal lede et lille sekretariat med vidende og dedikerede medarbejdere, sikre at strategien foldes ud og eksekveres, udvikle programmer og partnerskaber samt styre økonomien. Du skal desuden udbrede kendskabet til fondets aktiviteter og tiltrække flere nytænkende ansøgninger. I tæt samarbejde med bestyrelsesformanden skal du styrke relationsarbejdet og brandingen af Tuborgfondet.
 
Sammen med sekretariatets øvrige medarbejdere forbereder du bestyrelsens behandling af indkomne ansøgninger om støtte og samarbejder. Du opsøger og udvikler relationen til de strategiske samarbejdspartnere og sikrer opfølgning på fondets strategimålsætninger.
 
Tuborgfondet er en afdeling af Carlsbergfondet, og en vigtig del af opgaven er at sikre tætte relationer til Carlsbergfondets sekretariat. 
 
Dine faglige kompetencer og erfaring 
Du er en initiativrig og inspirerende leder med betydeligt indblik i civilsamfundet og i samfundets sociale og kulturelle udfordringer, ligesom det forventes, at du har erfaring med at samarbejde med private virksomheder og det offentlige. 
 
Du har en relevant akademisk uddannelse og solid erfaring med ledelse, kommunikation og relationsbygning fra en samfundsengageret organisation eller erhvervsvirksomhed.
 
Du evner at skabe overblik, struktur og eksekvering i en driftig og agil organisation, og du formår at arbejde tæt sammen med en aktiv bestyrelse om at skabe resultater og respekt om fondets virke.
 
Dine personlige kompetencer 
Tuborgfondet ønsker, at sekretariatschefen er en visionær, rummelig og inddragende person, der med fokus på en stærk intern holdånd sikrer, at ansøgere, bevillingsmodtagere og samarbejdspartnere mødes med tillid, kompetence og troværdighed. Du er manøvredygtig, en stærk kommunikatør og kan agere lige sikkert i bestyrelseslokaler som i kontakten med frivillige ildsjæle. 
 
Du er resultatorienteret og har veludviklede samarbejdsevner samtidig med, at du forstår dybden af den historiske arv og de værdier, som knytter bryggerivirksomheden og fondene sammen i Carlsbergfamilien.
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte konsulent Christian Bonde hos KAR+CO på telefon 4027 5900 eller bestyrelsesformand Anne-Marie Skov på telefon 2214 1424. Nedenfor kan du få yderligere informationer om Tuborgfondet:

Job-rollebeskrivelse
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er 3. januar 2019 kl. 12.00. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
SalgschefKeepFocus A/S, København

Salgschef

Salg af tekniske løsninger 
 
Forretningsudvikling, salgsledelse og personligt salg 
Salgschefen i KeepFokus A/S vil få ansvaret for virksomhedens salg af tekniske løsninger i hele landet samt medansvar for markedsføring og kommunikation af virksomhedens ydelser. Salget har et særligt fokus rettet mod boligsektoren og herefter industrien og kommuner. 
 
Du vil få det ledelsesmæssige ansvar for virksomhedens salgsorganisation der snart vil bestå af 8 sælgere/energikonsulenter. En salgsorganisation der vil udvikles de kommende år i forhold til virksomhedens udvikling og vækst. Sammen med sælgerne skal du fastholde og udvikle eksisterende kunder, samt sikre tilgang og vækst af nye kunder i forhold til virksomhedens store ambitioner og meget store markedspotentiale. 
 
Opgaven bliver dermed en vekslen mellem forretningsudvikling, salgsledelse/coaching og personligt salg. 
 
Spillende træner med teknisk flair 
Du har en solid erfaring med salg og salgsledelse og har formentlig hentet din erfaring gennem løsningssalg til boligsektoren. Det er vigtigt, at du er teknisk velfunderet og har en stor forståelse for IT-løsninger. Din tekniske viden kan du have opnået gennem uddannelse eller erfaring. 
 
Du er en dygtig og engageret sælger samt en motiverende og begejstrende salgschef. Du anvender helst din tid hos dine kunder, men motiveres også af forretningsudvikling og af at arbejde aktivt sammen med en ledergruppe. 
 
Du ved hvordan man skaber den stærkeste salgsorganisation og evner at implementere nye tiltag og værktøjer. 
 
Som person er du en stærk kommunikator, du har et højt drive og en stor ansvarsfølelse. Du drives af at præstere og nå de givne mål. Du tænker visionært, strategisk og operationelt og har en høj grad af forretningsforståelse.  
 
I forbindelse med besættelse af denne stilling vil virksomheden etablere et salgs- og servicekontor i København. Det er tanken, at du skal lede dette og arbejde ud herfra. 
 
Du tilbydes… 
 • En mulighed for at gøre en forskel med at stoppe spild af ressourcer 
 • En nyoprettet funktion som du kan præge 
 • Være en del af ledergruppen 
 • En funktion hvor du er med til at opbygge og udvikle et funktionsområde 
 • Et job med stor frihedsgrad til selv at præge jobbet 
 • Et job i en uformel virksomhed med korte beslutningsveje 
 • En spændende virksomhed med et kæmpe potentiale og som er ejet af en tysk koncern 
 • Et job i en innovativ virksomhed med stor forandringsparathed 
 • Et job i en meget ambitiøs virksomhed 
 • En virksomhed der gør en forskel. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Casper Mejsen fra KAR+CO på telefon 2279 9925. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Business ControllerKeepFocus A/S, Silkeborg

Business Controller

Vækstvirksomhed, der er en del af en international koncern 
 
Controlling, økonomisk overblik og forretningsudvikling 
Du vil overfor virksomhedens administrerende direktør få ansvaret for virksomhedens økonomiske controlling, styring og rapportering samt GDPR ansvar. 
 
Dinee nøgleområder vil derfor se således ud: 
 • Budgetprocedurer, budgetlægning og budgetopfølgning 
 • Rapportering og kommunikation af økonomisk performance 
 • Være tovholder på samarbejdet med virksomhedens revisor, der foretager daglige transaktioner 
 • Opfølgning og controlling på projekter, herunder sagsstyring af projekter 
 • Støtte virksomhedens udvikling gennem fremskaffelse, analyse og kommunikation af relevante data og tal 
 • Sikre at virksomheden overholder GDPR 
 • Fremskaffelse, analyse og kommunikation af valide nøgletal til brug for forretningsudvikling og investeringer 
 • Koncernrapportering 
 • Kontakt, dialog og forhandling med finansielle partnere som bank, forsikring, revisor og offentlige myndigheder. 
 
Du vil indgå i en mindre vækstorienteret virksomhed, der er en del af en tysk koncern. Virksomhedens udvikling betyder, at strukturer og rutiner er i konstant opbygning og forandring. 
 
Om dig 
Formodentlig sidder du allerede i en tilsvarende stilling, hvor du har opnået nogle års erfaring og du har nu lyst til at komme videre til en vækstvirksomhed, hvor du kan få mulighed for at påvirke virksomhedens udvikling og din egen jobfunktion. 
 
Uddannelsesmæssigt har du en HD-R, en cand.merc eller en tilsvarende baggrund. 
 
Afgørende er det, at du har en god regnskabs- og forretningsforståelse, som sikrer kvaliteten i dit arbejde. 
 
Du behersker engelsk i skrift og tale, er superbruger i Excel og har naturligvis gerne god erfaring i brug af ERP-systemer. Hvis du også behersker tysk vil det være en stor fordel. 
 
Af natur er du nysgerrig og vil gerne sætte dig ind i nye områder og opgaver. Du evner at fremskaffe valide nøgletal, analysere disse og fremlægge dem på en overskuelig måde. 
 
Du har den nødvendige tålmodighed til at komme helt ind bag tallene, men samtidig har du drivet til at skabe udvikling, nye tanker og nye ideer. Endvidere har du evnen til at strukturere dit arbejde og udvikle effektive procedurer. 
 
Du tilbydes 
en meget spændende og udfordrende stilling, i en mindre vækst virksomhed, der gør en forskel. 
 
En stilling, hvor du får gode muligheder for at videreudvikle dig personligt og hvor du, i en nyoprettet stilling, får mulighed for at påvirke din egen jobfunktion og være sparringspartner for virksomhedens administrerende direktør. 
 
Din primære motivation for at søge jobbet er, at du ønsker at arbejde forretningsorienteret, selvstændigt og at du har lyst til at påvirke virksomhedens udvikling gennem tal og analyser. 
 
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Casper Mejsen fra KAR+CO på telefon 2279 9925. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Projektsælger af unikt produktkoncept til rådgivere og bygherrerAltiflex

Projektsælger af unikt produktkoncept til rådgivere og bygherrer

Jobbet
Du får et selvstændigt ansvar for at bearbejde primært de rådgivende ingeniører og der igennem sikre, at Altiflexs aflukningssystemer bliver foreskrevet i projekterne. Sekundært at udvikle og fastholde porteføljens projektsalgskunder, der typisk er netop rådgiverne og i nogle tilfælde også kan være f.eks. bygherrer, arkitekter, entreprenører og tømrermestre.
 
Med reference til virksomhedens direktør skal du kunne synliggøre Altiflex systemets mange fordele i form af forbedret sikkerhed, arbejdsmiljø, bæredygtighed og økonomiske fordele for kunderne, hvilket kræver at du forstår byggeprocesserne og dermed er god til at argumentere for de mange fordele ved systemet. Det kræver bl.a., at du kan sætte kunden i stand til at vurdere den samlede økonomi ved Altiflex løsningen i forhold til de traditionelle alternativer, der typisk er trærammer med plastfolie.
 
Du vil således skulle sælge ind til aktuelle projekter, hvorved du indgår i en meget løsningsorienteret indsalgsproces, hvor kundens situation analyseres, der brainstormes og identificeres muligheder, der udarbejdes tilbud og løsninger præsenteres samt forhandles på plads, inden der kan lukkes ordrer.
 
Din baggrund
Vi forestiller os, at du har en relevant salgs-/byggeteknisk uddannelse/håndværksmæssig baggrund og/eller har erfaring fra et tilsvarende salgsjob.  
Du har et godt kendskab til salgsprocesser, hvor man sælger ind til rådgiverkunder i byggebranchen.
 
Du ved, at det handler om at skabe løsninger, der matcher kundens konkrete behov i byggeprojektet og du kender til vigtigheden af at blive anerkendt som seriøs rådgiver og ekspert i projektet – både for at sikre troværdigheden, men også for i sidste ende at kunne få ordren.
 
Du arbejder selvstændigt, kan drive og strukturere indsatser og aktiviteter, er ihærdig og har et højt energiniveau.
 
Du kan arbejde med MS Office pakken, herunder Excel, og er vant til bruge CRM. Du har en jordnær og behagelig personlighed og behersker engelsk.  
Har du et godt netværk blandt rådgivere og/eller projektledere, vil det naturligvis være en yderligere fordel.
 
Du får et meget alsidigt og selvstændigt job med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder, i en spændende og nytænkende vækstvirksomhed, med salg af et patenteret og unikt system til byggebranchen. Et uformelt miljø med gode erfarne kollegaer, hvor du bliver en del af det eksisterende salgsteam.
 
Dertil kommer naturligvis en lønpakke med bonusordning, der afspejler stillingens indhold.
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kim Overgaard Schlichting, KAR+CO, tlf. +45 4043 3090. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Senior TraderDLG

Senior Trader

Internationalt indkøb og handel 
 
International købmand 
Senior Traderen vil, med reference til koncernvicedirektøren, få ansvaret for handel med afgrøder. 
Det betyder, at dit arbejde bliver en vekslen mellem forhandling med leverandører og salg til DLG detailorganisation og til BtB kunder. 
 
Blandt de vigtigste opgaver er: 
 • Forhandling med leverandører 
 • Udarbejdelse af kontrakter 
 • Opfølgning på kontrakter, kvalitet, mængde, logistik, termin og betaling 
 • Risikostyring 
 • Daglig beregning af priser  
 • Udarbejdelse af markedsberetninger og markedsinformation 
 • Udarbejdelse af budgetter 
 • Budgetansvar for specifikke produkter 
 • Salg til detail og BtB kunder 
 • Analyse af udbud og efterspørgsel på specifikke produkter 
 • Kommunikation med andre selskaber i DLG-koncernen  
 • Koordination omkring logistik og transport 
 • Udvikle og bibeholde nye og nuværende relationer til leverandører og kunder 
 • Markedsanalyser og kommunikation af disse. 
 • Deltage i udvikling af nye digitale værktøjer (platforme m.m.)
 
Dine opgaver løses i et tæt samarbejde med teamet i handelsafdelingen samt i tæt samarbejde med kunder og leverandører, hvorfor du skal forvente 30 rejsedage om året. 
 
Erfaren trader 
Du har en videregående kommerciel uddannelse og/eller har opnået en stor erfaring med trading af afgrøder fra en succesfuld karriere. Du har opnået erfaring med handel indenfor grovvarer eller handlen på råvaremarkedet. Du har opnået kendskab til internationale varebørser og gerne kendskab til internationale kontrakter. 
I din karriere har du opnået stor kommerciel indsigt og bevist dig selv som en dygtig købmand, der forstår at skabe sunde, langsigtede relationer gennem en proaktiv tilgang til samarbejde.  
 
Du tilbydes 
Der tilbydes en spændende, international og kommerciel stilling i en stor koncern, der er bygget på godt købmandskab og sunde værdier. En virksomhed der samtidig er i en spændende udvikling blandt andet grundet flytningen til Fredericia.
En stilling med et levende produkt, der betyder at man konstant skal holde sig godt orienteret omkring den internationale udvikling og efterspørgsel. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Casper Mejsen fra KAR+CO på telefon 2279 9925. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist: 
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Global Category Manager | Project ManagerJupiter Bach

Global Category Manager | Project Manager

Jupiter Bach is searching for a Global Category Manager/Project Manager for a position based in the HQ of Jupiter Bach. 
 
The position 
With direct reference to the Director, Global Procurement and Logistics, you will have the overall responsibility for strategic, tactical and project-related sourcing activities on a global and regional basis. 
 
The position is situated in Jupiter Bach’s headquarters in Køge, and traveling to the manufacturing sites in China, USA, Lithuania, Spain and Poland as well as supplier visits globally must be expected. You will be in charge of establishing Category strategies and leading sourcing activities in partnership with the regional Procurement team onsite.  
 
Jupiter Bach Procurement sources different categories of raw materials such as resin, gelcoat, chemicals, foam, and glass fibre for the composite production. Additional categories are steel parts, fasteners, electrical parts, consumables and accessories. 
 
Your responsibilities will include further development of sourcing strategies, objectives and organization for the sourcing activities of raw materials like resin and gelcoats based on Jupiter Bach’s overall strategies. You will maintain the current structure of work, incl. follow-up on KPIs, project management, performance management etc. 
 
Key success factors will among others be cost savings in agreed areas to meet overall Procurement target and Project Management to keep timelines and implementation on Procurement projects. 
 
Your qualifications 
You may have a degree in chemistry, engineering, business administration, logistics, finance or a related discipline. 
 
Proven professional experience in strategic global sourcing or procurement, in combination with sourcing experience from manufacturers located in Eastern Europe and Asia.
 
Project Management certification will be considered an advantage. 
 
You have the ability to lead and influence change in complex projects, strong relationship building with key stakeholders at all levels of the organization. 
 
You are capable of influencing and motivating others with new ideas and concepts, competent at thinking and acting strategically, championing change, and generating innovative solutions. 
 
Strong skills within project management, negotiation and communication (both oral and written) open, honest and trustworthy. 
 
You are energetic and have a positive attitude and wish to work in an international environment with international requirements and work culture. 
 
Jupiter Bach offers  
 • A dynamic international company  
 • The opportunity to work in the growing wind industry  
 • Cross-cultural challenges where tasks are coordinated and executed between three continents  
 • An honest, open, and informal work culture  
 • The opportunity to become part of a very dedicated team with fast decision making and a great variety of tasks  
 • An open and bright work environment  
 • Personal and professional development opportunities 
 • Competitive salary depending on skills and experience. 
Further information 
If you have questions about the position, please contact Kim Overgaard Schlichting from KAR+CO at +45 4043 3090. 
 
 
Application and deadline 
We process incoming applications on a regular basis. Upload your application to KAR+CO using the button to the right labeled "Søg stillingen". 
 
With reference to GDPR regulations, the application is ONLY RECEIVED via the system. If you cannot upload your application via the application button, please contact KAR+CO. 
 
 
Please note that our ads will be renewed automatically and continuously on the job portals until the post is permanently occupied. A renewal of the post is not an expression of readvertisement. You can only search the position via the system and only once. With reference to GDPR, please refrain from submitting your application by mail without prior agreement. 
SalgsdirektørAnonym

Salgsdirektør

 
Professionel leder med eksporterfaring * Forretnings- og konceptudvikling  
* Multinational ledelse  
 
Med reference til virksomhedens CEO får du det overordnede ansvar for salgsafdelingen, der har medarbejdere i flere lande i Nordeuropa. Kunderne er detailkæder i hele Europa og du vil selv være en aktiv og synlig sparringspartner for både kunder og medarbejdere, hvorfor der må påregnes op til 50 rejsedage om året. 
 
Aftalerne med kunderne laves typisk på årsbasis. Successen ligger derfor i det lange seje træk, der bringer dig og dine medarbejdere til forhandlingsbordet i første omgang og den derefter store opgave med pleje og vedligeholdelse af relationen. 
 
Virksomheden er lykkes ganske godt med salgsudviklingen gennem de senere år, som har bragt dem i en førende position. Opgaven bliver at udvikle denne position samtidig med, at så godt som samtlige processer i salget trænger til en professionalisering, bedre prioritering og et langsigtet perspektiv. 
 
Ledelsen af dine medarbejdere er ofte på distancen. Det sætter nogle lidt andre krav til din ledelsesstil. Der ønskes en leder, som udvikler den enkelte gennem en klar retning, sikrer engagement og skaber et motiverende miljø.  
 
Ledelsen er i gang med at omstille og optimere virksomheden. I samarbejde med den øvrige ledergruppe bliver du en aktiv spiller i forhold til udvikling af forretningen og nye koncepter der kan bidrage til virksomhedens fortsatte vækst og udvikling. 
 
Du har erfaring med eksportsalg til detail kæder i Europa, hvor salget skabes gennem vedholdenhed. Vi ser frem til at høre, hvordan du har skabt gode resultater i tidligere jobs. At du er en god leder, ser vi som et ultimativt krav. Hvis du søger denne stilling, vil vi derfor bede dig uddybe, hvad du ligger i at være netop ”en god leder”. 
 
Af formelle krav er engelsk på forhandlingsniveau og kan du også tysk, vil det være ekstra tiltrækkende. Måske har du også en videregående merkantil uddannelse, men vi vægter resultater i dit hidtidige virke højere. 
 
Du tilbydes  
 • En central nøgleposition i en markedsledende virksomhed med en stærk kultur. 
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen sammen med en dynamisk ledergruppe 
 • En lederstilling med et internationalt perspektiv og kontaktflade 
 • Et job med stor frihed til at udvikle din afdeling 
 • Et job i en international virksomhed med en uformel omgangstone og korte beslutningsveje 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Hans-Erik Schou på tlf. +45 4240 4488  
 
Ansøgning og ansøgningsfrist  
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Technical OfficerViNordic

Technical Officer

Nordisk netværk og teknisk formidling 
 
Bredt ansvar 
Som Technical Officer i VINordic vil du med reference til foreningens CEO få et bredt ansvar og mange forskelligartede opgaver.  
 
Dit arbejde vil indebære:  
 • At være en dynamisk, positiv og proaktiv samarbejdspartner for medlemsvirksomhederne og for kollegerne på sekretariatet 
 • At ViNordic har den nødvendige tekniske og regulatoriske viden, så foreningen kan orientere, supportere og vejlede medlemmerne 
 • Indsamling af viden og teknisk materiale, analyse af dette og trække essensen ud af materialet til videre anvendelse og formidling 
 • Udvikling af ViNordics udvalg og arbejdsgrupper i forhold til nordisk udvikling, medlemmernes ønske og medlemmernes forventninger 
 • At drive ViNordics udvalgsarbejde gennem en engageret og fokuseret indsats som mødeleder 
 • Støtte af medlemmernes faglige og kommercielle interesser ved at skabe netværk og relationer med relevante myndigheder, interesseorganisationer og beslutningstagere 
 
Dine opgaver løses i et tæt samarbejde med det øvrige sekretariat og sammen med medlemsvirksomhederne. 
 
Dyrlæge med nordisk erfaring 
Du har en uddannelse som dyrlæge eller en naturfaglig uddannelse på kandidatniveau, og har gennem din karriere opnået en solid viden om teknisk og regulatorisk arbejde.
 
Ideelt set har du arbejdet i en virksomhed eller ved en myndighed, hvor du har opnået kommerciel indsigt og hvor du har udnyttet dine evner til at skabe gode relationer og netværk.
 
Du trives i rollen som mødeleder, hvor du skaber en engageret og fokuseret indsats, uden selv at skulle i fokus.
 
Vi forventer, at du har nordisk erfaring og derfor kan begå dig sprogligt og kulturelt i de nordiske lande.
 
Du kan naturligvis også formulere dig mundtligt og skriftligt på engelsk, og du er en erfaren it-bruger.
 
Du tilbydes 
Der er tale om en stilling i en organisation, hvor du vil blive en central spiller i at opbygge en nordisk forening. Du får mulighed for at styrke ViNordics og dermed industriens indflydelse ved relevante myndigheder, interesseorganisationer og beslutningstagere. Du får ligeledes mulighed for at drive, udvikle og facilitere nordiske netværk og udvalg samt god lejlighed til at anvende og udvikle din faglighed og analytiske evner på det tekniske og regulatoriske område. Endvidere vil du indgå i et europæisk samarbejde.
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Casper Mejsen fra KAR+CO på telefon 2279 9925. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
© 2017 KAR+CO • Borupvang 3 • 2750 Ballerup • CVR-nummer 36940492