Vi har mange spændende leder- og nøglepositionsstillinger i flere forskellige brancher. Her finder du de stillinger, der er åbne lige nu.

Klik på det job, du synes er interessant og søg direkte – eller kontakt den ansvarlige konsulent for at høre mere.

Du kan også følge os på LinkedIn, hvor vi løbende slår jobmuligheder op.

En del af vore ansættelsesopgaver løses via Executive Search. Disse annonceres ikke.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Business ControllerKeepFocus A/S, Silkeborg

Business Controller

Vækstvirksomhed, der er en del af en international koncern 
 
Controlling, økonomisk overblik og forretningsudvikling 
Du vil overfor virksomhedens administrerende direktør få ansvaret for virksomhedens økonomiske controlling, styring og rapportering samt GDPR ansvar. 
 
Dinee nøgleområder vil derfor se således ud: 
 • Budgetprocedurer, budgetlægning og budgetopfølgning 
 • Rapportering og kommunikation af økonomisk performance 
 • Være tovholder på samarbejdet med virksomhedens revisor, der foretager daglige transaktioner 
 • Opfølgning og controlling på projekter, herunder sagsstyring af projekter 
 • Støtte virksomhedens udvikling gennem fremskaffelse, analyse og kommunikation af relevante data og tal 
 • Sikre at virksomheden overholder GDPR 
 • Fremskaffelse, analyse og kommunikation af valide nøgletal til brug for forretningsudvikling og investeringer 
 • Koncernrapportering 
 • Kontakt, dialog og forhandling med finansielle partnere som bank, forsikring, revisor og offentlige myndigheder. 
 
Du vil indgå i en mindre vækstorienteret virksomhed, der er en del af en tysk koncern. Virksomhedens udvikling betyder, at strukturer og rutiner er i konstant opbygning og forandring. 
 
Om dig 
Formodentlig sidder du allerede i en tilsvarende stilling, hvor du har opnået nogle års erfaring og du har nu lyst til at komme videre til en vækstvirksomhed, hvor du kan få mulighed for at påvirke virksomhedens udvikling og din egen jobfunktion. 
 
Uddannelsesmæssigt har du en HD-R, en cand.merc eller en tilsvarende baggrund. 
 
Afgørende er det, at du har en god regnskabs- og forretningsforståelse, som sikrer kvaliteten i dit arbejde. 
 
Du behersker engelsk i skrift og tale, er superbruger i Excel og har naturligvis gerne god erfaring i brug af ERP-systemer. Hvis du også behersker tysk vil det være en stor fordel. 
 
Af natur er du nysgerrig og vil gerne sætte dig ind i nye områder og opgaver. Du evner at fremskaffe valide nøgletal, analysere disse og fremlægge dem på en overskuelig måde. 
 
Du har den nødvendige tålmodighed til at komme helt ind bag tallene, men samtidig har du drivet til at skabe udvikling, nye tanker og nye ideer. Endvidere har du evnen til at strukturere dit arbejde og udvikle effektive procedurer. 
 
Du tilbydes 
en meget spændende og udfordrende stilling, i en mindre vækst virksomhed, der gør en forskel. 
 
En stilling, hvor du får gode muligheder for at videreudvikle dig personligt og hvor du, i en nyoprettet stilling, får mulighed for at påvirke din egen jobfunktion og være sparringspartner for virksomhedens administrerende direktør. 
 
Din primære motivation for at søge jobbet er, at du ønsker at arbejde forretningsorienteret, selvstændigt og at du har lyst til at påvirke virksomhedens udvikling gennem tal og analyser. 
 
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Casper Mejsen fra KAR+CO på telefon 2279 9925. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
SkolelederKøge Private Realskole

Skoleleder

Markant og visionær skoleleder 
søges til Køge Private Realskole 
 
Om stillingen: 
Skolelederen er øverste ansvarlig for skolens 60 medarbejdere, heraf en ledergruppe på fire personer. Derudover går der knapt 650 elever på skolen. 
Som leder af en privatskole er der store frihedsgrader i forbindelse med udvikling af skolens pædagogiske linje. Skolen står overfor en strategiproces, som den nye skoleleder skal forestå i tæt samarbejde med bestyrelsen.  
 
Øvrige ansvarsområder omfatter bl.a.: 
 • Udvikling af lærernes personlige, faglige og pædagogiske kompetencer 
 • Kommunikation og samarbejde med eksterne partnere som politikere og erhvervsledere. 
 • Sikre højt informationsniveau med lærere, elever og forældre 
 • Budgetansvar 
 • Tæt kontakt med bestyrelsen 
 
Om den ideelle kandidat til stillingen: 
Vi søger en ildsjæl, som brænder for at arbejde med ambitiøse elever, lærere og forældre. En visionær leder som motiveres af store frihedsgrader til fortsat at udvikle en skole, der søger muligheder i stedet for begrænsninger. Der er brug for en dygtig kommunikator, der via sit engagement tiltrækker opmærksomhed og interesse i lokalsamfundet omkring Køge, og derved sikre fortsat tilgang af elever til skolen. 
 
Det er vigtigt at have erfaring fra en stilling som skoleleder eller som viceskoleleder. Der ønskes en profil, som i sit tidligere virke har vist sig som en dygtig leder med evne til at sætte retning og rammer, som har skabt et motiverende miljø, og som har demonstreret evne til at nå i mål med såvel daglige opgaver som langsigtede projekter. Derudover forventes evne til at have fast hånd omkring økonomien. 
 
Interesseret: 
Link til den uddybende stillings- og personprofil findes her. Link
Spørgsmål kan rettes til Bestyrelsesformand Jens Birk på telefon 2524 7625 eller partner hos KAR+CO Morten Gantzhorn på telefon 2266 4288 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist  
Ansøgninger behandles løbende, og ansøgningsfristen er forlænget til 19.11.18. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet.  
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.  
Business ControllerAnonym

Business Controller

Økonomisk opfølgning, sparring og controlling af projekter og produktion  
 
Har du styr på de regnskabsmæssige grund discipliner? Har du lyst til at arbejde i en projektorienteret produktionsvirksomhed med et stærkt globalt brand? Vi tilbyder et spændende og varieret job som Business Controller i hovedkvarteret hos en dansk, privatejet virksomhed.  
 
Du bliver en vigtig medspiller i et økonomiteam på i alt fire personer, med reference til økonomichefen. Opgavefordelingen i afdelingen afhænger også af den nye controllers erfaring, motivation og kompetencer, men de primære opgaver, som controlleren forventes at få eget ansvar for med tiden, er beskrevet herunder:  
 
Controlling- og økonomisk opfølgning på produktions- og lagerområdet: 
 • Opfølgning på projekternes økonomi, færdiggørelsesgrader, timestatistikker, udnyttelsesgrader m.v.  
 • Sikre validiteten af de tal, der arbejdes ud fra 
 • Opgørelse af igangværende arbejde / varer i arbejde på projekter 
 • Lageropgørelser, lagerreguleringer og -kontroller 
 • Sparring med økonomichef, operations director og CEO vedr. ovennævnte og udviklingen i disse  
 • Rapportering til moderselskabet på de respektive områder  
 • Udarbejdelse af for- og efterkalkuler på projekter samt opfølgning  
 • Dækningsbidragskontroller, Fixed costs kontroller  
 
Endvidere:  
 • Deltagelse i Budget- og estimatprocedurer, budgetlægning og budgetopfølgning 
 • Ad-hoc opgaver vedr. fx transfer pricing 
 • Assistere med kontrol- og regnskabsopgaver i øvrigt fx vedr. regnskabsaflæggelse og rapportering 
 • Fremskaffelse, analyse og kommunikation af nøgletal i øvrigt til brug for forretningsudvikling  
 
Du er uddannet cand.merc., HD(R) eller tilsvarende uddannelse med fokus på regnskab / revision / økonomi. Måske har du nogle års erfaring fra revision, men har valgt at bevæge dig ud i en produktionsvirksomhed i stedet for. Hvis du ikke har erfaring fra revision, forventer vi, at du har flere års erfaring med regnskabs-, rapporterings- og controllingopgaver fra en virksomhed. Vi ser meget gerne, at du har haft controlling- og regnskabsopgaver i forhold til produktion, lager og evt. projekter. Du er en habil bruger af såvel ERP-systemer, som databaser og Excel.  
 
Vil du 
Levere grundigt bearbejdede tal til tiden? Bidrage med at skabe forbedret overblik og data, gennem analyser og controlling? Være med til at sikre god indtjening på projekterne og forbedret beslutningsgrundlag til ledelsen?  
 
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Betina Bay Frandsen fra KAR+CO på telefon 2546 6441.
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Projektsælger af unikt produktkoncept til rådgivere og bygherrerAltiflex

Projektsælger af unikt produktkoncept til rådgivere og bygherrer

Jobbet
Du får et selvstændigt ansvar for at bearbejde primært de rådgivende ingeniører og der igennem sikre, at Altiflexs aflukningssystemer bliver foreskrevet i projekterne. Sekundært at udvikle og fastholde porteføljens projektsalgskunder, der typisk er netop rådgiverne og i nogle tilfælde også kan være f.eks. bygherrer, arkitekter, entreprenører og tømrermestre.
 
Med reference til virksomhedens direktør skal du kunne synliggøre Altiflex systemets mange fordele i form af forbedret sikkerhed, arbejdsmiljø, bæredygtighed og økonomiske fordele for kunderne, hvilket kræver at du forstår byggeprocesserne og dermed er god til at argumentere for de mange fordele ved systemet. Det kræver bl.a., at du kan sætte kunden i stand til at vurdere den samlede økonomi ved Altiflex løsningen i forhold til de traditionelle alternativer, der typisk er trærammer med plastfolie.
 
Du vil således skulle sælge ind til aktuelle projekter, hvorved du indgår i en meget løsningsorienteret indsalgsproces, hvor kundens situation analyseres, der brainstormes og identificeres muligheder, der udarbejdes tilbud og løsninger præsenteres samt forhandles på plads, inden der kan lukkes ordrer.
 
Din baggrund
Vi forestiller os, at du har en relevant salgs-/byggeteknisk uddannelse/håndværksmæssig baggrund og/eller har erfaring fra et tilsvarende salgsjob.  
Du har et godt kendskab til salgsprocesser, hvor man sælger ind til rådgiverkunder i byggebranchen.
 
Du ved, at det handler om at skabe løsninger, der matcher kundens konkrete behov i byggeprojektet og du kender til vigtigheden af at blive anerkendt som seriøs rådgiver og ekspert i projektet – både for at sikre troværdigheden, men også for i sidste ende at kunne få ordren.
 
Du arbejder selvstændigt, kan drive og strukturere indsatser og aktiviteter, er ihærdig og har et højt energiniveau.
 
Du kan arbejde med MS Office pakken, herunder Excel, og er vant til bruge CRM. Du har en jordnær og behagelig personlighed og behersker engelsk.  
Har du et godt netværk blandt rådgivere og/eller projektledere, vil det naturligvis være en yderligere fordel.
 
Du får et meget alsidigt og selvstændigt job med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder, i en spændende og nytænkende vækstvirksomhed, med salg af et patenteret og unikt system til byggebranchen. Et uformelt miljø med gode erfarne kollegaer, hvor du bliver en del af det eksisterende salgsteam.
 
Dertil kommer naturligvis en lønpakke med bonusordning, der afspejler stillingens indhold.
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kim Overgaard Schlichting, KAR+CO, tlf. +45 4043 3090. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Senior TraderDLG

Senior Trader

Internationalt indkøb og handel 
 
International købmand 
Senior Traderen vil, med reference til koncernvicedirektøren, få ansvaret for handel med afgrøder. 
Det betyder, at dit arbejde bliver en vekslen mellem forhandling med leverandører og salg til DLG detailorganisation og til BtB kunder. 
 
Blandt de vigtigste opgaver er: 
 • Forhandling med leverandører 
 • Udarbejdelse af kontrakter 
 • Opfølgning på kontrakter, kvalitet, mængde, logistik, termin og betaling 
 • Risikostyring 
 • Daglig beregning af priser  
 • Udarbejdelse af markedsberetninger og markedsinformation 
 • Udarbejdelse af budgetter 
 • Budgetansvar for specifikke produkter 
 • Salg til detail og BtB kunder 
 • Analyse af udbud og efterspørgsel på specifikke produkter 
 • Kommunikation med andre selskaber i DLG-koncernen  
 • Koordination omkring logistik og transport 
 • Udvikle og bibeholde nye og nuværende relationer til leverandører og kunder 
 • Markedsanalyser og kommunikation af disse. 
 • Deltage i udvikling af nye digitale værktøjer (platforme m.m.)
 
Dine opgaver løses i et tæt samarbejde med teamet i handelsafdelingen samt i tæt samarbejde med kunder og leverandører, hvorfor du skal forvente 30 rejsedage om året. 
 
Erfaren trader 
Du har en videregående kommerciel uddannelse og/eller har opnået en stor erfaring med trading af afgrøder fra en succesfuld karriere. Du har opnået erfaring med handel indenfor grovvarer eller handlen på råvaremarkedet. Du har opnået kendskab til internationale varebørser og gerne kendskab til internationale kontrakter. 
I din karriere har du opnået stor kommerciel indsigt og bevist dig selv som en dygtig købmand, der forstår at skabe sunde, langsigtede relationer gennem en proaktiv tilgang til samarbejde.  
 
Du tilbydes 
Der tilbydes en spændende, international og kommerciel stilling i en stor koncern, der er bygget på godt købmandskab og sunde værdier. En virksomhed der samtidig er i en spændende udvikling blandt andet grundet flytningen til Fredericia.
En stilling med et levende produkt, der betyder at man konstant skal holde sig godt orienteret omkring den internationale udvikling og efterspørgsel. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Casper Mejsen fra KAR+CO på telefon 2279 9925. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist: 
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
ControllerassistentH. Følsgaard

Controllerassistent

Bogføring, finans, rapportering og opfølgning 
 
Opgaverne 
Selskabet vokser, og regnskabsafdelingen har brug for en ny kollega, der kan være med til at fortsætte det høje niveau i vores regnskabsafdeling og samtidig deltage i rapportering og opfølgning på nøgletal.  
 
Du skal referere til regnskabschefen, og du vil blive en del af et team på i alt 5 medarbejdere.  
 
Du får et varieret arbejds- og ansvarsområde med opgaver inden for finans, dagligt bogholderi, deltagelse ved udarbejdelse af rapporteringer og adhoc opfølgning på nøgletal. Sidstnævnte i samarbejde med økonomidirektøren og det øvrige hus.  
 
Du skal på sigt kunne alle funktioner i regnskabsafdelingen, hvilket vil ske med afsæt i egne faste daglige opgaver. Du skal kunne aflaste på alle grundlæggende opgaver indenfor: debitor, kreditor, finansbogføring, og du vil derfor på sigt blive sat ind i alle arbejdsopgaver herunder rapportering til moderselskab, samt deltage i opfølgning på nøgletal.  
 
Din indgang 
Du har en solid erfaring med bogholderi og regnskab og din indgang til jobbet er en baggrund fra regnskab, revisorassistent, controllerassistent eller tilsvarende, hvorfra du har dit praktiske kendskab til regnskab, bogholderi og den driftsmæssige sammenhæng i en virksomhed. Du kan lide at arbejde praktisk og at lære nye opgaver, hvilket kræver, at du har sans for detaljen og sætter pris på at levere et godt resultat. 
Du er naturligvis en dygtig it-bruger, der er vant til at arbejde med økonomi-systemer og behersker Excel. Du behersker engelsk i skrift og tale. 
Du har gode kommunikationsevner og evner at skabe en god og positiv stemning omkring dig. 
 
Du tilbydes… 
En nyoprettet stilling i en spændende og dynamisk vækstvirksomhed præget af højt engagement, motivation, præstation og godt humør.  
Dertil kommer naturligvis en lønpakke med pensionsordning, der afspejler stillingens indhold. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kim Overgaard Schlichting, KAR+CO, tlf. +45 4043 3090. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
Produktionsdirektør / Operations DirectorAnonym

Produktionsdirektør / Operations Director

Optimering på tværs af Supply Chain * Kundetilpassede designprodukter
 
Med reference til CEO'en får du ansvaret for fabrikkerne, inklusive serviceværksted og for planlægnings- PTA-, indkøbs- og logistikafdelinger. Funktionerne dækker således hele virksomhedens supply chain med en organisation på næsten 200 medarbejdere / mellemledere.
 
Ledelsen og bestyrelsen har ambitiøse planer med virksomheden, der vurderes at have et uindfriet potentiale for vækst inden for såvel eksisterende og nye segmenter, som væsentlige optimeringsmuligheder inden for både indkøb/leverandørstyring, bygnings- og bearbejdningsprocessen og ikke mindst planlægningen. Der er stor ordretilgang og der er planlagt investeringer i produktionsudvidelser og i forbedrede planlægningsværktøjer.
 
Hovedopgaven bliver at identificere og ledelsesmæssigt implementere optimeringsmuligheder, i et miljø præget af forskellige og stærke fagligheder og i respekt for kundeønsker og design- og håndværksmæssige kvalitetskriterier. Dette er vigtigt, for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel, samtidig med at indtjeningen fastholdes. Du bliver naturligvis en meget vigtig del af den overordnede ledelse i virksomheden, men skal samtidig været tæt på den daglige operation og dine mellemledere. Virksomheden agerer i et internationalt miljø og dynamisk marked, hvor der ofte tales engelsk med kunder, underleverandører og andre samarbejdspartnere.
 
Er du uddannet ingeniør (P) eller tilsvarende, kombineret med solid og bred ledelseserfaring inden for optimering af planlægning og produktionslogistik samt leverandørperformance? Har du før haft succes med at optimere processen fra ordre til levering? Har du erfaring med at lede hele Supply Chain og med forskellige produktionstyper, herunder bearbejdning / industriel ordreproduktion, men også mere håndværkspræget produktion, eller projekter med et stort element af engineering / kundetilpasning? Så passer du måske på den profil vi søger.
 
Vi lægger vægt på, at du er en dygtig leder, der har formået at få din organisation med på at gennemføre konkrete tiltag til nedbringelse af timeforbrug pr. enhed samt fejl og forsinkelser fra leverandører og optimeringer i det logistiske set-up. Måske har du erfaring fra enkeltstyksproduktion, montageproduktion eller anden timetung produktion med stor variation i bestykning. Har du selv en håndværksmæssig baggrund, vil det være en fordel. Du har gennem din uddannelse og erfaring, tilegnet dig en bred vifte af ledelses- og optimeringstilgange, fx LEAN - og en stærk forståelse for brugen af planlægnings-, og produktionsstyringsværktøjer, outsourcing og leverandørstyring.
 
Du tilbydes en attraktiv position med stor indflydelse og muligheden for virkelig at skabe resultater og være med til at drive en højt profileret virksomheds vækst og udvikling i et parløb med CEO´en. Du får ansvaret for en stor og dedikeret organisation, der har høj faglig viden, og hvor din opgave bl.a. bliver at tilføre bedre styrings- og ledelsesværktøjer.  
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest tirsdag d. 23. oktober, men gerne tidligere. Upload din ansøgning til KAR+CO, hurtigst muligt, ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Yderligere information
Matcher du ovenstående og er du interesseret i en videre dialog, kan du kontakte Partner Betina Bay Frandsen fra KAR+CO på telefon 2546 6441.
 
 
Global Category Manager | Project ManagerJupiter Bach

Global Category Manager | Project Manager

Jupiter Bach is searching for a Global Category Manager/Project Manager for a position based in the HQ of Jupiter Bach. 
 
The position 
With direct reference to the Director, Global Procurement and Logistics, you will have the overall responsibility for strategic, tactical and project-related sourcing activities on a global and regional basis. 
 
The position is situated in Jupiter Bach’s headquarters in Køge, and traveling to the manufacturing sites in China, USA, Lithuania, Spain and Poland as well as supplier visits globally must be expected. You will be in charge of establishing Category strategies and leading sourcing activities in partnership with the regional Procurement team onsite.  
 
Jupiter Bach Procurement sources different categories of raw materials such as resin, gelcoat, chemicals, foam, and glass fibre for the composite production. Additional categories are steel parts, fasteners, electrical parts, consumables and accessories. 
 
Your responsibilities will include further development of sourcing strategies, objectives and organization for the sourcing activities of raw materials like resin and gelcoats based on Jupiter Bach’s overall strategies. You will maintain the current structure of work, incl. follow-up on KPIs, project management, performance management etc. 
 
Key success factors will among others be cost savings in agreed areas to meet overall Procurement target and Project Management to keep timelines and implementation on Procurement projects. 
 
Your qualifications 
You may have a degree in chemistry, engineering, business administration, logistics, finance or a related discipline. 
 
Proven professional experience in strategic global sourcing or procurement, in combination with sourcing experience from manufacturers located in Eastern Europe and Asia.
 
Project Management certification will be considered an advantage. 
 
You have the ability to lead and influence change in complex projects, strong relationship building with key stakeholders at all levels of the organization. 
 
You are capable of influencing and motivating others with new ideas and concepts, competent at thinking and acting strategically, championing change, and generating innovative solutions. 
 
Strong skills within project management, negotiation and communication (both oral and written) open, honest and trustworthy. 
 
You are energetic and have a positive attitude and wish to work in an international environment with international requirements and work culture. 
 
Jupiter Bach offers  
 • A dynamic international company  
 • The opportunity to work in the growing wind industry  
 • Cross-cultural challenges where tasks are coordinated and executed between three continents  
 • An honest, open, and informal work culture  
 • The opportunity to become part of a very dedicated team with fast decision making and a great variety of tasks  
 • An open and bright work environment  
 • Personal and professional development opportunities 
 • Competitive salary depending on skills and experience. 
Further information 
If you have questions about the position, please contact Kim Overgaard Schlichting from KAR+CO at +45 4043 3090. 
 
 
Application and deadline 
We process incoming applications on a regular basis. Upload your application to KAR+CO using the button to the right labeled "Søg stillingen". 
 
With reference to GDPR regulations, the application is ONLY RECEIVED via the system. If you cannot upload your application via the application button, please contact KAR+CO. 
 
 
Please note that our ads will be renewed automatically and continuously on the job portals until the post is permanently occupied. A renewal of the post is not an expression of readvertisement. You can only search the position via the system and only once. With reference to GDPR, please refrain from submitting your application by mail without prior agreement. 
SalgsdirektørAnonym

Salgsdirektør

 
Professionel leder med eksporterfaring * Forretnings- og konceptudvikling  
* Multinational ledelse  
 
Med reference til virksomhedens CEO får du det overordnede ansvar for salgsafdelingen, der har medarbejdere i flere lande i Nordeuropa. Kunderne er detailkæder i hele Europa og du vil selv være en aktiv og synlig sparringspartner for både kunder og medarbejdere, hvorfor der må påregnes op til 50 rejsedage om året. 
 
Aftalerne med kunderne laves typisk på årsbasis. Successen ligger derfor i det lange seje træk, der bringer dig og dine medarbejdere til forhandlingsbordet i første omgang og den derefter store opgave med pleje og vedligeholdelse af relationen. 
 
Virksomheden er lykkes ganske godt med salgsudviklingen gennem de senere år, som har bragt dem i en førende position. Opgaven bliver at udvikle denne position samtidig med, at så godt som samtlige processer i salget trænger til en professionalisering, bedre prioritering og et langsigtet perspektiv. 
 
Ledelsen af dine medarbejdere er ofte på distancen. Det sætter nogle lidt andre krav til din ledelsesstil. Der ønskes en leder, som udvikler den enkelte gennem en klar retning, sikrer engagement og skaber et motiverende miljø.  
 
Ledelsen er i gang med at omstille og optimere virksomheden. I samarbejde med den øvrige ledergruppe bliver du en aktiv spiller i forhold til udvikling af forretningen og nye koncepter der kan bidrage til virksomhedens fortsatte vækst og udvikling. 
 
Du har erfaring med eksportsalg til detail kæder i Europa, hvor salget skabes gennem vedholdenhed. Vi ser frem til at høre, hvordan du har skabt gode resultater i tidligere jobs. At du er en god leder, ser vi som et ultimativt krav. Hvis du søger denne stilling, vil vi derfor bede dig uddybe, hvad du ligger i at være netop ”en god leder”. 
 
Af formelle krav er engelsk på forhandlingsniveau og kan du også tysk, vil det være ekstra tiltrækkende. Måske har du også en videregående merkantil uddannelse, men vi vægter resultater i dit hidtidige virke højere. 
 
Du tilbydes  
 • En central nøgleposition i en markedsledende virksomhed med en stærk kultur. 
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen sammen med en dynamisk ledergruppe 
 • En lederstilling med et internationalt perspektiv og kontaktflade 
 • Et job med stor frihed til at udvikle din afdeling 
 • Et job i en international virksomhed med en uformel omgangstone og korte beslutningsveje 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Hans-Erik Schou på tlf. +45 4240 4488  
 
Ansøgning og ansøgningsfrist  
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Visitationsrådgiver – ansvarlig for udvikling og samarbejde med kommunerPsykiatri Plus A/S

Visitationsrådgiver – ansvarlig for udvikling og samarbejde med kommuner

Markedsudvikling | Kundeansvar | Forretningsudvikling 
 
Psykiatri Plus A/S Centre er i vækst og har derfor brug for en faglig stærk kollega til at drive og udvikle samarbejdet med kommunerne landet over. Det er en nyoprettet stilling med ansvar for at understøtte den administrerende direktør med markeds- og forretningsudvikling, samt rapportering af visitationsaktiviteterne.  
 
I tæt samarbejde med direktionen, chefen for centrene og centerledelsen på hvert af Psykiatri Plus centre, er det visitationsrådgiverens ansvar at sikre optimal og kontinuerlig kapacitetsudnyttelse gennem salg og visitation. 
 
Ved at sikre høj kendskabsgrad og kvalitet i visitationsforløbet forventes man derfor kontinuerligt at etablere samarbejde med nye kommuner – dvs. sagsbehandlere og myndighedschefer under det voksenspecialiserede myndighedsområde. Desuden deltager man på konferencer, seminarer og faglige arrangementer, som er relevante i arbejdet med at etablere relationer til nye kontaktpersoner og sagsbehandlere og dermed etablerer Psykiatri Plus som foretrukken samarbejdspartner omkring botilbud.  
 
Nogle rejsedage må derfor forventes. 
 
Herudover udarbejder man månedlig ledelsesrapportering til den administrerende direktør for at sikre, at Psykiatri Plus A/S Centre altid er på forkant med status på aftaler og målsætninger og understøtter aktiviteter, der sikrer en løbende tilgang af nye borgere og dermed optimal kapacitetsudnyttelse på alle botilbud. 
 
Visitationsrådgiveren driver endvidere professionel og proaktiv pipeline management via CRM-systemet med henblik på at sikre en kontinuerlig og professionel opfølgning på eksisterende og potentielle kommuner. 
 
Hvis du er vores nye kollega, så har du en socialfaglig uddannelsesbaggrund og 2-5 års praksiserfaring fra en stilling med opgaver omkring myndighedsarbejdet på det voksenspecialiserede område i kommunerne.  
 
Alternativt har du erfaring med myndighedsarbejdet på skoleområdet, området for udviklingshæmmede, handicapområdet eller det småbørnspædagogiske område.  
 
Som person udviser du ægte interesse for at tilbyde service og hjælp i et bredt samfundsmæssigt perspektiv og formår at kombinere dette med opnåelse af kommercielle målsætninger. 
 
Det er vigtigt, at du har et veldokumenteret kendskab til socialpsykiatrien og psykiatrien i almindelighed og indgående kendskab til boformerne under SSL §107 og §108.  
 
Psykiatri Plus tilbyder dig, en vigtig rolle i videreudviklingen af en spændende virksomhed med mange engagerede medarbejdere og et solidt forretningspotentiale. Du får et stort ansvar i en organisation, der arbejder med en meningsfyldt mission om hver dag at gøre en forskel for mennesker med alvorlige udfordringer. 
 
Vi tilbyder dig også en attraktiv lønpakke, sundhedsforsikring og løbende kompetenceudvikling. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kristina Wilkki hos KAR+CO på telefon 61 22 34 64 
 
Ansøgning  
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at klikke på ’Søg stillingen.’ 
 
Med henvisning til GDPR-forordningen modtager vi kun ansøgninger via rekrutteringssystemet. Har du problemer med at uploade din ansøgning, er du velkomment til at kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Salgsingeniør – Industrien Jylland & FynGPA Flowsystem A/S

Salgsingeniør – Industrien Jylland & Fyn

 
Teknisk projekt- og løsningssalg 
Med reference til direktøren indgår du i salgsteamet på 3 eksterne konsulenter og 4 interne sælgere samt beregnere. Du får ansvaret for industrisegmentet i Jylland og på Fyn, der bl.a. består af den kemiske industri, procesindustrien, overfladebehandling, skibsværfter, energisektoren, biogas, vindmølleindustrien, offshore, OEM, maskinbyggere m.fl.  
 
En væsentlig del af salget er projektorienteret og du skal med støtte fra baglandet kunne rådgive kunderne om såvel større systemløsninger som enkeltkomponenter. Dine hovedprodukter er inden for komplette rørsystemer, slanger, koblinger, fittings, ventiler, betonbeskyttelsesliner og instrumentering. 
Forskrivningssalg gennem rådgivende ingeniører vil være en naturlig del af din målrettede salgsindsats.
 
Efter grundig introduktion til produkterne, planlægger og gennemfører du selvstændigt dine salgsaktiviteter. Ca. halvdelen af din tid videreudvikler og servicerer du eksisterende kunder og den anden halvdel går med at opsøge nye projekter og kunder. Du forventes at være ude hos kunder ca. 3 dage om ugen. Kontortiden går med planlægning, opfølgning, rådgivning og udarbejdelse af tilbud. 
 
GPA Flowsystem har hovedkontor i Glostrup og det jyske salgskontor bliver ved årsskiftet flyttet fra Randers til et spændende miljø hos Navitas på Århus havn. 
 
Disciplineret og udadvendt  
Du har erfaring med professionelt B2B salg til industrien af ventiler, instrumentering, el-tekniske komponenter eller andre tekniske produkter. Du har enten allerede succes som ekstern sælger, eller du har lysten og evnerne til at skifte jobbet som intern sælger ud med et mere udadvendt og opsøgende job.
 
Du skal have en god teknisk forståelse og have lyst til såvel den produkt- og løsningsorienterede som den kommercielle og forretningsmæssige dialog med kunderne.  
Som person er du handlingsorienteret og udadvendt. Du trives i en alsidig hverdag med en stor kontaktflade. Du er fokuseret på at levere resultater og du er en udpræget holdspiller, der ved, at det er sammen med dine kollegaer, at de bedste resultater nås. Der lægges stor vægt på, at du har en struktureret og disciplineret arbejdsstil hvor kvalitet er en selvfølge.
 
Der vil også være internationale kontakter til leverandører som bl.a. kan hjælpe dig med tekniske spørgsmål ligesom du deltager på messer i udlandet. Du skal derfor kunne begå dig på engelsk.
 
Du tilbydes 
Ved at vælge GPA Flowsystem A/S som din nye arbejdsgiver får du ansættelse i en solid og tryg virksomhed, hvor tillid og respekt er i højsædet. Der arbejdes med langsigtede mål og der lægges vægt på åbenhed og ”frihed under ansvar”. Du vil opleve trygheden fra den store virksomhed med den lille virksomheds fleksibilitet og mulighed for selv at påvirke din hverdag. 
 
Du får en grundig introduktion, løbende kurser, deltagelse på messer, et stærkt bagland af dygtige kollegaer og en konkurrencedygtig produktportefølje fra førende europæiske producenter.  
 
Aflønning består af god fast løn, bonus, firmabil, pension, sundhedssikring m.m. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent hos KAR+CO Christian Bonde på telefon 40275900. 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jvf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Leder til Planlægnings- og indkøbsfunktionAnonym

Leder til Planlægnings- og indkøbsfunktion

IT-stærk P-ingeniør * Ansvar for indkøb, planlægning og produktion * 3 medarbejdere  
 
Du bliver en del af ledelsesteamet i afdelingen, som beskæftiger ca. 20 personer. Stor ordretilgang og travlhed betyder, at der er behov for at styrke ledelsen med endnu en person, der kan bidrage med struktur og tage et medansvar.  
 
Du bliver først og fremmest ansvarlig for driften i egenproduktionen, fra ordremodtagelse til produktionsplanlægning og indkøb. Derudover får du ansvar for at lede indkøbs- og lagerfunktionen i afdelingen og sikre overblik over indkøbsbehovet i montageproduktionen. Du hjælper afdelingschefen og værkføreren med hele den administrative styring af afdelingen og bliver også en del af drøftelserne om fremtiden og den videre udvikling af afdelingen.  
 
Du bliver personalemæssigt ansvarlig for en lagermedarbejder, en medarbejder i ordremodtagelsen og en medarbejder, der varetager egenproduktionen og vi håber du kan vokse til at tage et endnu større ansvar med tiden.  
 
Ansvarsområde:
 • Ledelse af indkøbsfunktion samt komponent- og forbrugsvarelager, ordremodtagelse og egenproduktion - i alt 3 medarbejdere 
Hovedopgaver:
 • Forbedret og mere langsigtet lagerstyring  
 • Styre grov- og finplanlægning af egenproduktionen  
 • Beregning af Indkøbsbehov til egenproduktion ud fra kundens ordrelayouts, evt. med tilretninger 
 • Sikre, at der sker opfølgning på indkøb til ordrer over for leverandører  
 • Stå for interne audits samt deltage i tests og udvikling af nye produkter 
 
Du er P-ingeniør (alternativt en anden mellemteknisk uddannelse fx produktionstekniker, maskinkonstruktør eller indenfor logistik og planlægning). Har du en håndværksmæssig uddannelse eller har du arbejdet i en håndværksproduktion, industrivirksomhed eller på et lager før studiet er dette en fordel.  
 
Du har nok nogle års erfaring fra en produktionsvirksomhed med opgaver inden for planlægning, PTA, kvalitet eller indkøb og har nu mod på at prøve kræfter med ledelse. Produktionsplanlægning, indkøb og lager mv. styres dels i et ERP-system og dels i Excel-ark. Det er derfor vigtigt, at du er analytisk og har administrativ flair, teknisk forståelse og er en stærk IT-bruger, herunder superbruger i Excel. Har du arbejdet med at optimere arbejdsprocesser eller forretningsgange fx gennem LEAN er det en fordel. Du taler og skriver engelsk, og som person er du struktureret og samarbejdsorienteret, har et godt overblik og er vedholdende og robust, uden at være ufleksibel.  
 
Vi tilbyder en meget selvstændig og vigtig rolle i en mindre koncern, hvor du har stor mulighed for at påvirke tingene og hvor der er en hands-on tilgang, med kort vej fra beslutning til handling. Virksomheden har tradition for mange sociale arrangementer og tilbud til medarbejderne, der typisk har en lang anciennitet. Virksomheden er kendt hos samarbejdspartnere og kunder som en fleksibel leverandør af et velkendt kvalitetsbrand. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Betina Bay Frandsen fra KAR+CO på telefon 2546 6441 fra uge 43. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Technical OfficerViNordic

Technical Officer

Nordisk netværk og teknisk formidling 
 
Bredt ansvar 
Som Technical Officer i VINordic vil du med reference til foreningens CEO få et bredt ansvar og mange forskelligartede opgaver.  
 
Dit arbejde vil indebære:  
 • At være en dynamisk, positiv og proaktiv samarbejdspartner for medlemsvirksomhederne og for kollegerne på sekretariatet 
 • At ViNordic har den nødvendige tekniske og regulatoriske viden, så foreningen kan orientere, supportere og vejlede medlemmerne 
 • Indsamling af viden og teknisk materiale, analyse af dette og trække essensen ud af materialet til videre anvendelse og formidling 
 • Udvikling af ViNordics udvalg og arbejdsgrupper i forhold til nordisk udvikling, medlemmernes ønske og medlemmernes forventninger 
 • At drive ViNordics udvalgsarbejde gennem en engageret og fokuseret indsats som mødeleder 
 • Støtte af medlemmernes faglige og kommercielle interesser ved at skabe netværk og relationer med relevante myndigheder, interesseorganisationer og beslutningstagere 
 
Dine opgaver løses i et tæt samarbejde med det øvrige sekretariat og sammen med medlemsvirksomhederne. 
 
Dyrlæge med nordisk erfaring 
Du har en uddannelse som dyrlæge eller en naturfaglig uddannelse på kandidatniveau, og har gennem din karriere opnået en solid viden om teknisk og regulatorisk arbejde.
 
Ideelt set har du arbejdet i en virksomhed eller ved en myndighed, hvor du har opnået kommerciel indsigt og hvor du har udnyttet dine evner til at skabe gode relationer og netværk.
 
Du trives i rollen som mødeleder, hvor du skaber en engageret og fokuseret indsats, uden selv at skulle i fokus.
 
Vi forventer, at du har nordisk erfaring og derfor kan begå dig sprogligt og kulturelt i de nordiske lande.
 
Du kan naturligvis også formulere dig mundtligt og skriftligt på engelsk, og du er en erfaren it-bruger.
 
Du tilbydes 
Der er tale om en stilling i en organisation, hvor du vil blive en central spiller i at opbygge en nordisk forening. Du får mulighed for at styrke ViNordics og dermed industriens indflydelse ved relevante myndigheder, interesseorganisationer og beslutningstagere. Du får ligeledes mulighed for at drive, udvikle og facilitere nordiske netværk og udvalg samt god lejlighed til at anvende og udvikle din faglighed og analytiske evner på det tekniske og regulatoriske område. Endvidere vil du indgå i et europæisk samarbejde.
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Casper Mejsen fra KAR+CO på telefon 2279 9925. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Projekt-/udlejningschefAltiflex

Projekt-/udlejningschef

Udlejning af unikt produktkoncept til byggeindustrien i hele DK 
 
Opgaven: 
Du får det selvstændige ansvar for Altiflexs udlejningsforretning. Ansvarsområdet omfatter alt fra at skulle tiltrække, udvikle og fastholde virksomhedens udlejnings-kundeportefølje og ikke mindst at sikre og forestå projektstyringen på de enkelte opgaver, herunder ledelse af projektleder og egne montører.
 
Kunderne er oftest større entreprenører, tømrervirksomheder eller andre udlejere af materiel. Når det drejer sig om valget af løsninger og dermed leverandører, skal du og dine kolleger også have en dialog med andre af markedets aktører, som f.eks. byggeherrer, rådgivende ingeniører og arkitekter.
 
Succes i jobbet fordrer derfor, at du vedholdende kan drive den løsningsorienterede salgsproces, hvor både bygherre, entreprenør og rådgivere ofte indgår og hvor det at være ”synlig” i markedet er afgørende for det endelige valg af løsning.
 
Du skal agere og opleves som en værdifuld rådgiver og ekspert for alle parter i processen bl.a. ved at kunne synliggøre Altiflex systemets mange fordele, i form af forbedret sikkerhed, arbejdsmiljø, bæredygtighed og økonomiske fordele for kunden.
 
Du skal evne at få sat kunden i stand til at vurdere totaløkonomien ved Altiflex løsningen i forhold til de traditionelle alternativer, typisk trærammer med plastfolie.  
Du vil således ofte skulle forsøge at sælge ind til aktuelle projekter og indgå i en løsningsorienteret salgsproces, hvor kundens situation skal analyseres. Der skal brainstormes, identificeres muligheder, udarbejdes tilbud og løsninger præsenteres, forhandles inden der kan lukkes ordrer m.v.
 
Din baggrund:  
Vi forestiller os, at du har en solid erfaring fra en tilsvarende stilling som f.eks. projektleder i en udlejningsvirksomhed og/eller byggebranchen i kombination med en relevant byggeteknisk uddannelse/håndværksmæssig baggrund som f.eks. selvstændig tømrermester.
 
Du har et godt kendskab til salgsprocesserne i byggebranchen, med salg af totalløsninger til kunderne og du ved, at det handler om at få sammensat de løsninger, der matcher kundens specifikke behov – og dermed gavner det konkrete byggeprojekt. Evnen til at opbygge og fastholde relationer vil derfor være en væsentlige forudsætning - på linje med erfaring og viden om byggetekniske forhold - for at du lykkes.
 
Du kender til vigtigheden af at blive anerkendt som seriøs rådgiver og ekspert hos de potentielle og eksisterende kunder gennem en troværdig vejledning, men naturligvis også for i sidste ende at vinde ordren.
 
Har du et godt netværk blandt projektledere og/eller rådgivere vil det være en yderligere fordel.
 
Du arbejder selvstændigt, kan drive og strukturere indsatser og aktiviteter, er ihærdig og har et højt energiniveau.
 
Du kan arbejde med MS Office pakken, herunder Excel, og er vant til at bruge CRM. Du er som person struktureret med et godt personligt drive og overblik.
 
Du tilbydes til gengæld:
Du får et både meget selvstændigt og udfordrende job i en spændende og meget udviklingsorienteret vækstvirksomhed med partnersalg og udlejning af et patenteret og unikt system til byggebranchen.
 
Du kommer til at referere direkte til direktøren for Altiflex Danmark og indgå i et fagligt kompetent og meget dynamisk team, med gode erfarne kollegaer i et uformelt miljø.
 
Dertil kommer en lønpakke med bonusordning, der afspejler stillingens indhold.
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kim Overgaard Schlichting fra KAR+CO på telefon 4043 3090. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist: 
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale. 
Kommerciel ansvarligPsykiatri Plus A/S, Vikar

Kommerciel ansvarlig

Vikar ydelser * Vækstvirksomhed der gør en forskel
 
Du drives af resultater, ledelse og udvikling 
Som kommerciel ansvarlig får du ansvaret for salg af vikarydelser i hele landet samt medansvar for markedsføring og kommunikation. Det er dit ansvar at fastholde og udvikle eksisterende kunder, at sikre tilgang og vækst af nye kunder og opgaver og dermed realisere de aftalte mål.
 
Endvidere vil det blive dit ansvar at udvikle salgsorganisationen hen mod sales excellence, for herved at sikre en bedre udnyttelse af salgsstyrkens kompetencer og sikre bredere og dybere salg ved den enkelte kunde. 
 
Du kommer blandt andet til at fokusere på: 
 
 • At lede og drive salgsorganisationen, herunder at coache og spille salgskonsulenterne gode; både individuelt og som team 
 • At udvikle salgsorganisationen hen mod sales excellence og herunder indføre nødvendige værktøjer 
 • At udarbejde og eksekvere en salgsstrategi  
 • At sikre Psykiatri Plus A/S Vikars synlighed som stærk og relevant spiller i markedet  
 • At etablere stærke relationer til eksisterende og nye strategisk vigtige kunder 
 • At medvirke til eksekvering af kommunikationsstrategi og koncernmarkedsføring. 
Om dig 
Du har en solid erfaring med salg og salgsledelse og har formentlig hentet din erfaring gennem løsningssalg til offentlige myndigheder. Det kunne være salg af healthcare ydelser, konsulentydelser eller special vikarløsninger.
 
Du kender til offentlig forvaltning og begår dig hjemmevant blandt beslutningstagerne. Du er en erfaren salgschef, der tager ledelsesrollen alvorligt og du ser det som helt naturligt, til enhver tid, at gå forrest og samle din organisation omkring dig. Du ved, hvordan man skaber den stærkeste salgsorganisation og evner at implementere nye tiltag og værktøjer.
 
Uddannelsesmæssig har du en kommerciel uddannelse på minimum bachelor niveau. 
 
Som person har du et højt drive, ansvarsfølelse og du sætter en ære i at nå målene. Du tænker visionært, strategisk og operationelt, har en høj grad af forretningsforståelse og du er en stærk kommunikator, både mundtligt og skriftligt. 
 
Du tilbydes
Du tilbydes en vigtig rolle i videreudviklingen af en spændende virksomhed med mange engagerede medarbejdere og et stort forretningspotentiale. Du får et stort ansvarsområde i en organisation, der laver noget meningsfyldt og hver dag gør en forskel for mange mennesker med store udfordringer. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Casper Mejsen fra KAR+CO på telefon 2279 9925. 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist: 
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO. 
KAM Partnersalg - byggebranchen Salg af unikt produktkonceptAltiflex

KAM Partnersalg - byggebranchen Salg af unikt produktkoncept

Partnersalg – byggebranchen 
 
Jobbet 
Du får det selvstændige ansvar for at tiltrække, udvikle og fastholde virksomhedens Partner-portefølje. Dit udgangspunkt kan derfor være i hele landet, fra hjemmekontor og/eller kontoret i Hvidovre. Partner kunderne er oftest større entreprenører, tømrervirksomheder eller udlejere af materiel.
 
Andre væsentlige aktører, for valget af løsninger, som derfor skal bearbejdes, er byggeherrer, rådgivende ingeniører og arkitekter. 
 
Succes i jobbet fordrer derfor at du vedholdende kan drive den løsningsorienterede salgsproces, hvor både bygherre, entreprenør og rådgivere ofte indgår og hvor det at være ”synlig” er vigtig for det endelige valg af løsning.
 
Evnen til at opbygge og fastholde relationer vil sammen med en solid erfaring og viden om byggetekniske forhold, være væsentlige forudsætninger for at du lykkes.
 
Du skal agere og opleves som en værdifuld rådgiver og ekspert for alle parter i processen bl.a. ved at kunne synliggøre Altiflex systemets mange fordele i form af forbedret sikkerhed, arbejdsmiljø, bæredygtighed og økonomiske fordele for kunden.
 
Du skal desuden evne at få sat kunden i stand til at vurdere totaløkonomien ved Altiflex løsningen i forhold til de traditionelle alternativer, typisk trærammer med plastfolie. 
 
Du vil således som hovedregel skulle forsøge at sælge ind til aktuelle projekter, hvor du indgår i en løsningsorienterede salgsproces, hvor kundens situation skal analyseres, der skal brainstormes, identificeres muligheder, udarbejdes tilbud og løsninger præsenteres, forhandles inden der kan lukkes ordrer m.v.  
 
Din baggrund 
Vi forestiller os, at du har en relevant byggeteknisk uddannelse/håndværksmæssig baggrund og/eller har erfaring fra et tilsvarende KAM-/projekt-/salgs-job.  
 
Du har et godt kendskab til salgsprocesser, hvor man sælger ind til kunder i byggebranchen og du ved, at det handler om at skabe løsninger, der matcher kundens behov – og dermed gavner byggeprojektet.
 
Du kender til vigtigheden af at blive anerkendt som seriøs rådgiver og ekspert i projektet – så du sikrer troværdig vejledning, men naturligvis også for i sidste ende at vinde ordren. Har du et godt netværk blandt projektledere og/eller rådgivere vil det naturligvis være en yderligere fordel.
 
Du arbejder selvstændigt, kan drive og strukturere indsatser og aktiviteter, er ihærdig og har et højt energiniveau.
 
Du kan arbejde med MS Office pakken, herunder Excel, og er vant til at bruge CRM. Du er som person struktureret med et godt personligt drive og overblik.
 
Du tilbydes et meget selvstændigt job i en spændende og udviklingsorienteret vækstvirksomhed med partnersalg af et patenteret og unikt system til byggebranchen.  
 
Med reference til virksomhedens direktør bliver du en del af salgsteamet med gode erfarne kollegaer i et uformelt miljø.
 
Dertil kommer naturligvis en lønpakke med bonusordning, der afspejler stillingens indhold. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte direktør Carsten Sørensen fra Altiflex Danmark på telefon 2399 9000 
 
Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen". 
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO, Kim Overgaard Schlichting 4043 3090. 
© 2017 KAR+CO • Borupvang 3 • 2750 Ballerup • CVR-nummer 36940492