Udviklings- og produktionsingeniør

El-tekniske produkter

Dine ansvarsområder og opgaver
Du får ansvaret for at drive de kundespecifikke udviklingsopgaver og videreudviklingen af de eksisterende egenudviklede produkter.

Du er projektleder og således medansvarlig for at fastlægge og sikre gennemførsel af produktudviklingen, herunder at udvikling og produktion opnår sine mål på både kort og lang sigt. Målene fastlægges i samråd med direktøren og indgår i 3 årsplan, som løbende revideres.

Du og dine kolleger vil også skulle fungere som telefonisk help-desk support og leverer teknisk service til kunderne i hele verden.

Ud over den daglige produktudvikling og projektledelse, hvor det forventes, at du er tæt på den praktiske planlægning, koordinering og eksekvering, er du også med til at optimere arbejdsprocesser, koncepter og KPI’er ligesom du, i samråd med kollegerne, sikrer planlægningen af produktionsflowet.

Du er opsøgende i samarbejdet med leverandører og kunder og forventes at have en løbende kontakt med både de danske og udenlandske komponentleverandører.

Du får en væsentlig rolle i forhold til at udvikle det fremtidige produktkoncept og etablere den bedst mulige organisering/det organisatoriske set-up.

Din baggrund
Du har formodentlig en solid teoretisk teknisk uddannelse og gerne projektledelseserfaring fra en tilsvarende udviklingsfunktion. Vigtigst er dog, at du har direkte erfaring med softwareprogrammering, udvikling og klargøring af produkter til produktion, og det må meget gerne være fra en stilling i en elektronik-/el-teknisk virksomhed.

Det vil være ønskeligt, hvis du også har erfaring fra en internationalt arbejdende virksomhed og kan begå dig på tværs af landegrænser og kulturer såvel internt som i relation til kunderne.

Du har konstant fokus på den gode kundeoplevelse og trives med en stilling der både indeholder teknisk udvikling og drift, samt løbende udvikling af eksisterende produkter. Alt sammen i en international ramme med en stor intern og ekstern berøringsflade.

Du er en ambitiøs, drivende og tillidsvækkende projektleder med gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

Du tilbydes en spændende og selvstændig stilling, hvor du såvel på den korte som på den lange bane kan gøre en synlig forskel.

Du får en nøgleposition med stor indflydelse og i takt med dine resultater, vil der være gode udviklingsmuligheder i stillingen.

Yderligere information 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Kim Overgaard Schlichting, KAR+CO, tlf. +45 4043 3090.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger behandles løbende. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytteknappen til højre mærket "Søg stillingen".

Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO.

Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.