Indkøbs-, supply- og lageransvarlig

Kan du optimere vareflow, lager og produktsortiment i 50 servicevogne?

Jobbet
En væsentlig del af successen og indtjeningen i en større teknisk servicevirksomhed afhænger af evnen til at optimere vareflowet af de reservedele, som serviceteknikerne hver dag er afhængige af - er til stede til tiden og på det rette sted.

Med reference til direktøren bliver det dit ansvar at optimere reservedelslogistikken og -forbruget i den landsdækkende serviceforretning.

Din opgave bliver bl.a. at være:

  • leverandøransvarlig overfor de grossister, der betjener serviceafdelingen
  • være opsøgende på forbedringer i reservedelssortimentet
  • sørge for, at den samlede lagerbeholdning afpasses til aktiviteten
  • identificere og nedbringe mængden af ukurante varer
  • være med til at integrere tilkøbte servicevirksomheder
  • sikre løbende overblik over status og udvikling i reservedelsforbruget.


For at kunne løse opgaven skal der etableres et bedre overblik og en mere systematisk tilgang til data. Det er en opgave, du i samarbeje med bl.a. koncern IT og økonomiafdelingen skal være projektleder på.

Forretningsgange skal tilrettes og beskrives, samtidig med at de i videst muligt omfang automatiseres og digitaliseres.

Der er eksisterende lagre, der skal minimeres eller udfases, således at langt hovedparten af reservedelslageret ligger i servicevognene og omsættes inden for kort tid.

Baggrund
Vi forestiller os, at du enten er en rutineret person med erfaring fra en lignende opgave i en større servicevirksomhed, eller at du er en yngre og ambitiøs person med lyst til at få dit eget selvstændige ansvar - på baggrund af nogle års relevant indkøbs- og logistikerfaring i en teknisk branche.

Det vil være en fordel, hvis du har teknisk flair og kendskab til produkterne, ligesom du er god til tal og data og føler dig hjemme i økonomiske beregninger.

Du kan evt. komme fra en grossist inden for tekniske produkter eller fra en teknisk serviceleverandør med et tilsvarende set up, hvor der skal supporteres mange servicevogne.

Det er nødvendigt, at du er stærk til at tænke i systemer og processer, og at du selv evner at identificere udfordringer, analysere mulighederne og drive implementering af løsninger.

Du tilbydes at blive del af en særdeles succesfuld virksomhed i en stærk koncern med et langsigtet fokus og tålmodighed, i forhold til at udvikle forretningen på den rigtige måde.

Du bliver hovedansvarlig for den vigtige optimering af reservedelslageret og vil også blive inddraget, når der opkøbes og integreres nye virksomheder.

LYGAS er en virksomhed, der med den nyeste teknologi er med på den grønne dagsorden og er med til at omstille danskernes energiløsninger.

Lige siden starten er virksomheden vokset støt. Det skyldes i høj grad medarbejderne, der er højt kvalificerede og nogle af de mest engagerede i rådgivnings- og servicebranchen. Medarbejdere hos LYGAS efteruddannes løbende, både fagligt og personligt, og der gøres meget ud af, at medarbejderne trives i det daglige arbejde.

Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte KAR+CO Christian Bonde på +45 4027 5900.

Ansøgning og ansøgningsfrist 
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen".  

Med henvisning til GDPR modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO. 

 Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. Jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.