Procesoptimering i førende industrivirksomhed

Økonom eller procesingeniør der kan realisere gevinster gennem ERP 
 
JENSEN Denmark A/S har, som et afgørende forretningsområde i JENSEN-GROUP, de seneste år haft kraftigt vækst i såvel omsætning som resultat. Forventningen er en fortsat stor vækst. Det indebærer betydelig udvidelse af produktionskapaciteten og fortsat produktudvikling. Kapacitetsudvidelsen skal komme fra optimering af produktionsprocesser, udvikling af produktsortiment og evt. køb af virksomheder. 
 
JENSEN Denmark A/S søger en ny forretnings- og udviklingsorienteret procescontroller, der med reference til økonomidirektøren kan analysere tilgængelige data og synliggøre optimeringsmuligheder i hele værdikæden fra kundeordre over produktion og til slutfakturering.  
 
Gevinsterne kan realiseres gennem valg af bedre processer, organisering eller bedre disciplin omkring processerne. Du skal identificere og prioritere optimeringsmuligheder og være med til at sikre, at de bliver gennemført og efterfølgende dokumentere effekten. 
 
Processerne skal videreudvikles i samarbejde med de involverede medarbejdere, så man opnår øget ejerskab og stræber efter at gennemføre ”best practice”. Herefter skal processerne vedligeholdes og løbende tilpasses. 
 
Baggrunden for, at der nu kan arbejdes mere datadrevet og målrettet med dette område, er, at man netop har afsluttet implementeringen af nyt MS AX Dynamics system. 
 
Som procescontroller har du dit afsæt i økonomiafdelingen, men vil i det daglige arbejde have en betydelig intern berøringsflade på tværs af virksomheden og et tæt samarbejde med bl.a. produktionsledelsen. Du skal selv ud i forretningen og tage dialogen med de kollegaer, der sidder med delprocesser, der kan forbedres. 
 
Økonom eller ingeniør 
Du har enten en økonomiuddannelse på cand.merc / HD niveau og erfaring fra produktionsvirksomhed, eller måske du er procesingeniør med flair for økonomisk procesoptimering i en kompleks, kraftigt voksende international industrivirksomhed.  
 
Vi forventer, at du har god erfaring med IT og ikke mindst solid erfaring med større ERP-systemer – meget gerne AX eller NAV, men kunne også være andre MS-produkter, SAP eller lignende. 
 
Som person skal du være målrettet, dygtig til at kommunikere og teamorienteret. Du kan med troværdighed, ordentlighed og integritet udfordre organisering, processer og funktioner. 
 
Du tilbydes en indflydelsesrig og udviklende stilling, hvor du får en central nøglerolle i JENSEN Denmark A/S’ fortsatte succesfulde udvikling.  
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christian Bonde fra KAR+CO på telefon 4027 5900.  
 
Ansøgning og ansøgningsfrist  
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen".  
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen, bedes du derfor kontakte KAR+CO.  
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.