Økonomiansvarlig

Succesfuld BtB handelsvirksomhed i Glostrup 
 
Regnskab/rapportering, Analyse/controlling og HR/IT  
Med reference til den adm. direktør får du ansvaret for økonomifunktion i det danske selskab. GPA Flowsystem er i positiv udvikling har behov for en økonomiansvarlig, der gennem forretningsforståelse og fagligt håndværk sikrer det økonomiske overblik og aktivt bidrager til, at der løbende optimeres hvor det er muligt. Du får et tæt samarbejde med den adm. direktør og den øvrige ledergruppe som du også bliver en del af. 
 
Du udfærdiger månedsrapportering, regnskaber, forecast og er naturligvis en vigtig spiller i budgetarbejdet.  
 
Der er en dygtig bogholder/regnskabsmedarbejder som klarer den daglige bogføring m.m., men i dennes fraværd, skal du håndtere disse opgaver. 
 
Du står for kontakten til bank, revisor, forsikring, leasingselskaber m.fl. og er ansvarlig for den administrative daglige drift af virksomheden. Endelig har du det administrative HR-ansvar og er koordinator i forhold til IT og ekstern support.  
 
Din baggrund 
Du har en relevant regnskabsmæssig baggrund og solid erfaring med hovedparten af ovennævnte arbejdsopgaver.  
 
Måske sidder du i dag som regnskabschef i en mindre virksomhed og er nu klar til et større og bredere ansvar eller du kommer fra revision med praktisk regnskabserfaring og lyst til at komme på den anden side af bordet. 
 
Du kan selvstændigt færdiggøre kvartals- og årsrapporter og du har et godt kendskab til moms, skat, feriepenge, styring af udlæg, løn m.m. 
 
Dine faglige kompetencer er selvfølgelig vigtige, men det er i lige så høj grad din evne til selvstændigt at eksekvere dine opgaver til tiden samt din lyst til aktivt at bruge din økonomiske viden til at videreudvikle og optimere processer, lønsomhed, kundehåndtering og i sidste ende resultaterne, som vi vil lægge vægt på.  
 
Du har solid erfaring med ERP/økonomisystemer og er selvfølgelig også en rutineret Excel bruger.  
 
Du tilbydes alsidige arbejdsopgaver og en central placering i ledergruppen med god mulighed for at kunne påvirke GPA Flowsystems videre udvikling.  
 
Ved at vælge GPA Flowsystem som din nye arbejdsgiver får du ansættelse i en solid og tryg virksomhed, hvor tillid og respekt er i højsædet. Der arbejdes med langsigtede mål og der lægges vægt på åbenhed og ”frihed under ansvar”. Du vil opleve trygheden fra den store virksomhed med den lille virksomheds fleksibilitet og mulighed for selv at påvirke din hverdag. 
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christian Bonde fra KAR+CO på telefon 4027 5900.  
 
Ansøgning og ansøgningsfrist  
Ansøgninger behandles løbende som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen".  
 
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO.  
 
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.