Strategic Business Development Manager – BtB / BtC

Markedsanalyse – initiere, udvikle og drive nye løsninger og koncepter  
 
Udvikle salget af brandede kvalitetsprodukter 
I en nyoprettet stilling med reference til salgschefen bliver dit fokus at bidrage til optimering og fremtidssikring af det danske salg i et konkurrencepræget marked i konstant udvikling. Du vil samtidig blive en vigtig sparringspartner for den øvrige ledelse i forhold til eksekvering af strategien. En del af udfordringen består i, at der løbende sker konsolideringer og forskydninger i afsætningskanalerne, og at der er kamp om at udvikle og synliggøre værdi rundt om kerneprodukterne i form af servicerelaterede tillægsydelser. 
 
Du skal på baggrund af markedsdata, salgsdata og egne iagttagelser analysere tendenser i markedet, konkurrenternes ageren samt de mulige samarbejdspartneres og øvrige interessenters position. Du bidrager således med vigtig indsigt til strategien for selskabets aktiviteter og får sideløbende ansvaret for at udvikle og optimere tværgående indsatser og nye tiltag. Endelig får du også et selvstændigt overordnet salgsansvar for udvalgte kundegrupper og/eller afsætningskanaler.  
 
Du skal således være i stand til at agere salgsmæssigt på baggrund af din markedsindsigt, kommercielle evne og lyst til at interagere med kunder og samarbejdspartnere. Du initierer og udvikler professionelle løsninger afstemt efter markedsmuligheder, kundernes og distributørernes behov samt koncernens overordnede strategi og målsætninger. Du planlægger og igangsætter sammen med salgschefen tværgående aktiviteter og kampagner og følger op på resultaterne. 
 
Det er vigtigt, at du kan begå dig i en international organisation, hvor koncernsproget er engelsk. Du får en bred intern kontaktflade, både nationalt og internationalt, i et tæt samarbejde med marketing, salg, økonomi og supply chain m.fl. 
 
Erfaring med forretningsudvikling og salg 
Du har en relevant kommerciel uddannelse på HD/cand.merc niveau kombineret med nogle års erfaring med markedsanalyse, forretningsudvikling og salg.  
 
Din baggrund er ikke afgørende, men det er vigtigt, at du er kommercielt drevet med en stærk forretningsforståelse. 
 
Du har en analytisk og struktureret arbejdsstil og er samtidig innovativ og kreativ i din tilgang til nye løsninger, ligesom du motiveres af kombinationen af analyse, udvikling af løsninger samt eksekvering. Du er ambitiøs, og har et synligt og smittende engagement, fokuserer på at se muligheder og sætter pris på at nå resultater sammen med dine kollegaer. Du har en god naturlig autoritet og etablerer og udvikler ubesværet nye relationer på alle organisatoriske niveauer hos kunderne, på det danske kontor og internt i koncernen. 
 
Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale og er en rutineret IT bruger. 
 
Du tilbydes en central rolle i det danske team, hvor du får et betydeligt medansvar for og indflydelse på selskabets videreudvikling og fortsatte succes i det danske marked. En succes der ikke alene skyldes stærke brands og en spændende produktportefølje, men i høj grad også skal tilskrives et stærkt team, der tænker i markedsmuligheder og langvarige partnerskaber med kunderne.  
 
På sigt vil der være gode karrieremuligheder – især hvis du er international mobil.  
 
Yderligere information  
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Christian Bonde fra KAR+CO på telefon 4027 5900.  
Ansøgning og ansøgningsfrist  
Ansøgninger behandles løbende, som vi modtager dem. Upload din ansøgning til KAR+CO ved at benytte knappen til højre mærket "Søg stillingen".  
Med henvisning til de nye persondataregler modtages ansøgningen KUN via systemet. Kan du ikke uploade din ansøgning via ansøgningsknappen bedes du derfor kontakte KAR+CO.
Bemærk, at vores annoncer automatisk og løbende bliver fornyet på jobportalerne, indtil stillingen er endeligt besat. En fornyelse af stillingen, om end det kan se sådan ud, er således ikke et udtryk for genopslag. Du kan kun søge stillingen via systemet og kun én gang. jf. GDPR bedes du undlade at fremsende ansøgning på ny via mail eller lignende uden forudgående aftale.