Vores ydelser

Vores ydelser, der altid tager udgangspunkt i netop din virkelighed og retter sig mod bestyrelser, topledelse (executive) og ledelse generelt, omfatter rekruttering af ledere og nøglepersoner, strategisk ledelsesrådgivning og ledelsesudvikling samt organisationsudvikling.

Rekruttering af ledere og nøglepersoner

 • Rekruttering via – search, direkte headhunting og/eller annoncering, hvor tiltrækning af kandidater sker enten som åben eller lukket proces.
 • Udvælgelse/assessments – som del af en rekrutteringsproces eller som enkeltstående vurderinger (assessments og/eller assessmentscentre).
 • Second opinions – den professionelle og neutrale vurdering af eksempelvis interne kandidater til lederstillinger.

Strategisk ledelsesrådgivning

 • Rådgivning og hjælp til eksekvering af virksomhedens visioner og strategier.
 • Fastlæggelse og implementering af ”God ledelse” i netop din virksomhed.
 • Sikre at de organisatoriske udfordringer bliver løst gennem de rigtige handlinger og de værdiskabende ledelsesaktiviteter og adfærd.
 • Bistand ved design og gennemførelse af ledelsesudviklingsprogrammer

Ledelsesudvikling og organisationsudvikling

 • Effektivisering af virksomhedens ledelsessystem med klare og afstemte forventninger til ledelsespræstationerne, herunder klare rollebeskrivelser, snitflader og succeskriterier.
 • Udvikling af velfungerende og robuste lederteams.
 • Assessments/assessmentcentre i forbindelse med teamsamarbejde og rollefordeling.
 • Opbygning og udvikling af mål- og adfærdsorienteret ledelseskultur.
 • Udvikling af ledere gennem coaching, sparring og/eller den ledelsesmæssige dialog.
 • Replacement.
 • Rådgivning om leder- og organisationsudviklingsforløb.

Interesseret i at høre mere?

© 2017 KAR+CO • Borupvang 3 • 2750 Ballerup • CVR-nummer 36940492