Grundlæggende ide

KAR+CO er en partnerejet dansk konsulent-virksomhed med fokus på god ledelse. Vi ser god ledelse som den vigtigste hjørnesten i arbejdet med at skabe forretningsmæssig fremdrift. Det er derfor udtrykt i vores navn: At drive virksomhed handler om at levere målbare Resultater (R). Det kræver den rigtige Adfærd (A) i sikkert samspil med de rette Kompetencer (K).

Klik her og forstå god ledelse

De bedste ledere skaber de bedste resultater. De er de bedste ledere, fordi de når deres mål år efter år, igen og igen. Ligesom trækfugle, der per instinkt forstår, at det er den fælles indsats, der skal til for at kunne nå resultatet og lande på den samme mark hvert eneste år. Klik for at se vores visualisering af god ledelse – det tager under 1 min.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vores ydelser er koncentreret om at skabe værdi for dig og din virksomhed indenfor tre kerneområder: 1. Vi hjælper dig med at sætte det rigtige hold gennem rekruttering af ledere og nøglepersoner. 2. Vi hjælper dig med at opstille de rigtige mål gennem strategisk ledelsesrådgivning. 3. Vi hjælper dig med at sikre fremdrift og nå dine mål gennem ledelses- og organisationsudvikling.

Hvem er vi?

Frank Hallundbæk, Partner.

Mit fokus er og har altid været at tage udgangspunkt i der hvor den enkelte leder og/eller virksomhed er og gerne vil hen. Jeg ser det som min opgave at udfordre og deltage med min erfaring, min viden og min personlighed for at lederen kan følge et udviklingsspor som opleves rigtigt for vedkommende og virksomheden. Samtale er mit vigtigste værktøj.

Christian Bonde, Partner.

Jeg er rekrutteringsspecialisten, der forstår en virksomheds forretningsgrundlag, strategi, kultur og udfordringer – og som i samarbejde med virksomheden finder den rigtige person med den rette kompetence, personlighed og adfærd.

Peter Veje, Partner.

Mine primære fokusområder i KAR+CO er: bistand ved rekruttering af bestyrelses medlemmer og topledere, ledelses- og organisationsudvikling samt sparringspartner for ledere og bestyrelser.

Kim Overgaard Schlichting, Partner.

Med min mangeårige erfarings-baggrund med bestyrelsesarbejde og fra konsulentopgaver med Executive Search, Executive Coaching og Executive Replacement fungerer jeg i dag som sparringpartner med den enkelte leder, ledergrupper og bestyrelser om den nødvendige personlige og forretningsmæssige udvikling.

Betina Bay Frandsen, Partner.

Hos KAR+CO beskæftiger jeg med headhunting/rekruttering og med leder-, ledelses- og organisationsudvikling.

Både som leder i erhvervslivet, som virksomhedsejer samt som chefkonsulent i Mercuri Urval i de sidste 12 år, har mit mantra været:  ”Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre godt!”  Det betyder for mig, at professionalisme og kvalitet er noget jeg ikke giver køb på.

Casper Mejsen, Partner.

Mit primære arbejdsområde i KAR+CO er udvikling af lederteams og rekruttering/search af ledere og direktører. Mit fokus er at opnå et tæt samarbejde med og en stærk relation til de virksomheder, jeg arbejder sammen med. Herved sikres det gode kendskab til virksomhedens forretning, succeskriterier, kultur og arbejdsgange, der efter min overbevisning er en forudsætning for at blive en resultatskabende samarbejdspartner.

Stephen Becker, Partner.

Hos KAR+CO beskæftiger jeg med headhunting/rekruttering og med leder-, ledelses- og organisationsudvikling.

Jeg har i det meste af min professionelle karriere beskæftiget mig med ledelse, både som leder i store og mindre organisationer i den private sektor, i forsvaret og som underviser, rådgiver og coach af ledere på alle niveauer.

Susanne Gamrath Willumsen, Partner.

Jeg har en forretningsmæssig tilgang og brænder for at arbejde i krydsfeltet mellem HR og forretning. Som rekrutteringsspecialist betragter jeg det, at finde de rigtige mennesker til en given opgave, som afgørende for at nå de forretningsmæssige mål.

Benjamin Spenner, Recruiter.

Jeg er recruiter i KAR+CO. Sammen med virksomheden og konsulenten finder jeg den rigtige kandidat med den rette kompetence, personlighed og adfærd. Analytiske værktøjer kombineret med samtale er mine væsentligste redskaber til at source og udvælge de bedste kandidater til at løse opgaven samt passe til kulturen i virksomheden.

Interesseret i at høre mere?

© 2017 KAR+CO • Borupvang 3 • 2750 Ballerup • CVR-nummer 36940492